Digitálne zdravotníctvo

Slovenské zdravotníctvo čelí mnohým výzvam. V čase pandémie sme si všetci mohli uvedomiť, aký význam má zdravotnícky sektor pre blahobyt v krajine. Je čas, keď je potrebné slovenské zdravotníctvo posunúť na modernú európsku úroveň. ITAPA prináša v rámci svojho prvého dňa samostatný stream zaujímavých diskusií a prezentácií o tom, ako rozvíjať slovenské zdravotníctvo. Budeme diskutovať o dátach, inováciách, verejnom zdravotníctve, prevencii a prediktívnych metódach, umelej inteligencii, ale aj o tom, ako rozumne investovať miliardy, ktoré Slovensko získa z Európskej komisie. Nové témy aj formáty budú súčasťou prvého dňa kongresu ITAPA 2020 pod názvom Digital Talks.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Kým sa však hlbšie ponoríme do problematiky inteligentného zdravotníctva, predstavíme si základné koncepty inteligetného zdravotníctva:
 

Digitálna nemocnica

V širšom kontexte môžme digitálnu nemocnicu definovať ako nemocnicu s maximálnou využiteľnosťou informačných technológií v administratívnych, finančných a lekárskych procesoch. V digitálnej nemocnici sú integrované všetky druhy komunikačných nástrojov a zdravotníckych pomôcok a zdravotnícky personál a pacienti si môžu vymieňať údaje vo vnútri alebo mimo nemocnice pomocou postupov telemedicíny a mobilných liekov.
Hybnou silou koncepcie digitálnej nemocnice, aký poznáme dnes, bola implementácia EHR (elektronických zdravotných záznamov) do zdravotníckej praxe, ktoré nahradili klasické „papierové systémy“ v období od roku 2000 až 2007. Po prekonaní finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008, ktorá brzdila prílev investícií do technológií a prevádzkových zmien nových služieb sa opäť začalo vo veľkom investovať do EHR.

Telemedicína

Telemedicína je spôsob poskytnutia zdravotnej starostlivosti na diaľku, čím sa stáva dostupnejšou, nákladovo efektívnejšou a zvyšuje angažovanosť pacientov. Od prvých telemedicínskych pokusov v druhej polovici 50. rokov minulého storočia sa pokrok posunul dopredu natoľko, že lekári a pacienti dnes môžu zdieľať informácie v reálnom čase bez toho, aby boli obaja na jednom mieste. Pomocou telemedicíny lekári môžu diagnostikovať, konzultovať zdravotný stav pacienta s iným vzdialeným zdravotným personálom či diaľkovo monitorovať pacienta pomocou mobilných zdravotníckych zariadení na zhromažďovanie údajov (napr. o hladine cukru v krvi alebo krvnom tlaku). A to všetko bez toho, aby pacienti museli čakať na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení. Napríklad v USA založili nemocnicu bez lôžok v Missouri s názvom Mercy Virtual Care Center, ktorá ponúka vzdialené diagnózy a metódy liečby. Turecko v roku 2013 začali práce na „digitálnych nemocniciach“ a v roku 2016 bola založená jedna zo štyroch špičkových digitálnych nemocníc v Európe (Tyre Public Hospital).

eHealth

eHealth možno považovať skôr za všeobecne želaný koncept etablovania technológií do zdravotníctva a integrovanej a dostupnejšej starostlivosti o pacienta. Svetová zdravotnícka organizácia považuje eHealth za jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí zdravia súčasnosti a vynakladá úsilie na podporu politiky, praxe a riadenia elektronického zdravotníctva, zvýšenie informovanosti členských štátov v oblasti eHealth zdravotníctva na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni. Existuje pomerne veľké množstvo iniciatív na svetovej, tak aj európskej úrovni. V tejto súvislosti možno spomenúť projekt Európskej komisie Communication on Digital Transformation of Health and Care in the Digital Single Market či projekt z dielne už spomínanej Svetovej zdravotníckej organizácie Global Observatory for eHealth.

Ako je inteligentné zdravotníctvo vnímané z pohľadu nie len slovenských odborníkov nájdete v odkazoch nižšie:
https://www.youtube.com/watch?v=XGz0H2GLzw4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=dYBI6BUtqz8
https://www.itapa.sk/3298-sk/bezpecnost-v-ramci-projektu-elektronicke-sluzby-zdravotnictva/
https://www.itapa.sk/2325-sk/ehealth-z-pohladu-vyziev-pre-zdravotnictvo-a-europa-2020/
https://www.itapa.sk/2325-sk/ehealth-z-pohladu-vyziev-pre-zdravotnictvo-a-europa-2020/
https://www.itapa.sk/dobre-zdravotnictvo-potrebuje-najma-kvalitne-data/

ITAPA Digital Talk: Progres v informatizácii na Slovensku

Informatizácia verejnej správy je v každej vyspelej krajine absolútnou samozrejmosťou. Zjednodušuje život občanom, podnikateľom a v neposlednom rade aj samotným úradníkom. Na Slovensku už roky hovoríme o premrhanej miliarde z OPISu. V programovom …

Jarná ITAPA 2021: Call for Papers

Dajte o sebe vedieť!

Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 – Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorov…

Michal ŠevčíkDXC Technology
Michal Ševčík ukončil svoje vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v odbore Computer Science. Po ukončení štúdia začal získavať profesionálne skúsenosti na pozícii junior analytika pracujúce…
Z egosystému do ekosystému dát   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Videozáznam
Zobraziť viac
Miriam LapuníkováFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta - generálna riaditeľka
Miriam Lapuníková je generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako vedúca oddelenia ekonom…
Náklady na pacientov v nemocnici. Chceme vedieť koľko čo stojí   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Výhodou rýchleho progresu informačných technológii v zdravotníctve je aj možnosť účinnejšieho manažovania vzťahu náklady, dostupnosť a kvalita v prostredí disponibilných zdrojov. Videozáznam
Zobraziť viac
Vladimír MičietaMEDTRONIC
Dr. Vladimír Mičieta vedie slovenskú pobočku medzinárodnej spoločnosti Medtronic, svetového lídra vo vývoji medicínskych technológií a súčasne predsedá Slovenskej asociácií dodávateľov zdravotnícky…
Zdravotníctvo postavené na dátach a výsledkoch   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Zdravotnícke systémy na celom svete čelia zásadným výzvam ako je starnutie populácie a rast výdavkov. Jedným z riešení, ako môžeme liečiť viac ľudí, lepšie a za rovnaké alebo nižšie náklady, je efe…
Zobraziť viac