Staňte sa partnerom

Vládny cloud - vládne cloudové služby

/ Prednáška

Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na časti vládneho cloudu a ich aktuálny status. Vo väčšom detaile vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia účelného využívania vládnych cloudových služieb, najmä služieb verejného cloudu. Dáva prehľad aktuálne zapísaných vládnych cloudových služieb a návrh ďalších krokov pre efektívne využívanie vládneho cloudu.

Videozáznam

Peter Kucer

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dr. Ing. Peter Kucer, MBA bol riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej univerzity, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii. Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri ÚPVII.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným