Staňte sa partnerom

eHealth z pohľadu výziev pre zdravotníctvo a Európa 2020

/ Prednáška
Prezentácia sa zaoberá východiskami, ktoré sú relevantné pre smerovanie eHealth aktivít na úrovni programov aj bežiacich projektov v rámci EÚ. Zameriava na novú paradigmu zdravotníctva, výzvy pre zdravotníctvo ako ich chápe EÚ, možný príspevok eHealth k ich riešeniu vyjadrený zdravotnými, ekonomickými a sociálnymi benefitmi. V závere identifikuje hlavné požiadavky EÚ na eHealth programy členských krajín v rámci Digital Europe 2020.

Michal Danilák

Lewik
RNDr. Michal Danilák je zakladateľom a riaditeľom f. Lewik, ktorá sa venuje vývoju a nasadzovaniu inovatívnych Web 3.0 aplikácií pre verejnú správu aj vzdelávanie. Verejne prístupnou je aplikácia Knowww (Knowledge on World Wide Web) poskytujúca sémantické stromy vytvorené zo slovenských, európskych a medzinárodných regulačných dokumentov, vzdelávacích materiálov. Má 30 ročné skúsenosti v práci pre verejnú správu v oblasti informačnej bezpečnosti a zabezpečovaní súladu s legislatívou, elektronizácie zdravotníctva, je senior konzultantom pre oblasť Lepšej regulácie a posudzovania vplyvov. Prístupy k využitiu sémantických stromov  prezentoval aj v rámci EÚ Datathon a  workshopov organizovaných EÚ inštitúciami.    
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies