Staňte sa partnerom

Bezpečnosť v rámci projektu Elektronické služby zdravotníctva

/ Prednáška
Pri realizácii eHealth projektov je jednou z kľúčových výziev bezpečnosť. Či už ide o adekvátne zabezpečenie ochrany zdravotných záznamov, vysokú dostupnosť poskytovaných služieb, neodmietnuteľnosť realizovaných činností, plánovanie kontinuity činností a veľa ďalších. Preto v projekte Elektronické služby zdravotníctva (eSO1) je bezpečnosť realizovaná do hĺbky a v celom životnom cykle diela tak, aby bola zabezpečená vysoká úroveň dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov aj poskytovaných služieb. Príspevok sa zaoberá prístupmi a prierezom bezpečnostných činností, ktoré budú v rámci projektu eSO1 realizované.

Michal Danilák

Lewik
RNDr. Michal Danilák je zakladateľom a riaditeľom f. Lewik, ktorá sa venuje vývoju a nasadzovaniu inovatívnych Web 3.0 aplikácií pre verejnú správu aj vzdelávanie. Verejne prístupnou je aplikácia Knowww (Knowledge on World Wide Web) poskytujúca sémantické stromy vytvorené zo slovenských, európskych a medzinárodných regulačných dokumentov, vzdelávacích materiálov. Má 30 ročné skúsenosti v práci pre verejnú správu v oblasti informačnej bezpečnosti a zabezpečovaní súladu s legislatívou, elektronizácie zdravotníctva, je senior konzultantom pre oblasť Lepšej regulácie a posudzovania vplyvov. Prístupy k využitiu sémantických stromov  prezentoval aj v rámci EÚ Datathon a  workshopov organizovaných EÚ inštitúciami.    
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies