Michal Ševčík

DXC Technology
Michal Ševčík ukončil svoje vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v odbore Computer Science. Po ukončení štúdia začal získavať profesionálne skúsenosti na pozícii junior analytika pracujúceho pre spoločnosť Digital. Neskôr získaval skúsenosti a zručnosti na projektoch zameraných na vývoj softvéru pre kľúčových hráčov na finančnom a hypotekárnom trhu na Novom Zélande a v Austrálii. Od jeho návratu v roku 2001 pracoval pre Compaq a neskôr pre Hewlett-Packard ako biznis analytik a solution architekt využívajúc svoje skúsenosti s analýzou, dizajnom a implementáciou komplexných IT projektov sa podieľal na projektoch systémovej integrácie vo verejnom sektore. Od roku 2004 je zameraný najmä na technológie a projekty súvisiace s elektronickým pasmi, identifikačnými dokladmi a ďalšími dokladmi. Prispel k úspešnému vybudovaniu slovenského Národného personalizačného centra. Bol tiež zapojený ako vedúci solution architect v dvoch veľkých  projektoch úspešne implementovaných pre Ministerstvo vnútra SR – vybudovanie Národného schengenského a vízového systému a Národného personalizačného centra o personalizáciu biometrických pasov s odtlačkami prstov. Tento rok bol zapojený do úspešnej realizácie projektu elektronického technického preukazu pre Ministerstvo vnútra SR. V súčasnej dobe sa Michal podiela na realizácii projektu eID, na upgrade schengenského systému ako aj na projekte pre overovanie dokladov a mobilnú lustráciu. Medzi najnovšie profesionálne záujmy Michala patrí Enterprise Architektúra a jej implementácia a efektívne uplatnenie vo vládnom sektore.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Prednášky spíkra