Anna Záhorčáková

DITEC, Obchodná riaditeľka

Anna Záhorčáková pôsobí v spoločnosti DITEC od roku 2010, posledné štyri roky na pozícii obchodnej riaditeľky. Jej úlohou je rozvíjať biznisové a marketingové aktivity spoločnosti. V oblasti informačných technológií pôsobí od roku 1986, po absolovaní štúdia v odbore Automatizované systémy riadenia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nastúpila na pozíciu analytičky-programátorky. V súčasnosti je členkou predstavenstva akciovej spoločnosti D. Trust Certifikačná autorita, zaoberajúcej sa poskytovaním akreditovaných certifikačných služieb (vydavávanie kvalifikovaných certifikátov a časových pečiatok). Medzi obchodné prípady, ktoré ju posunuli dopredu kariérne aj ľudsky, patrí Portál finančnej správy a Centrálny elektronický priečinok (Single Window). Zaujíma sa o problematiku žien vo svete všeobecne. Za svoje poslanie považuje aj pomoc dievčatám a mladým ženám so záujmom o štúdium či kariéru v oblasti IT. Aktívne sa angažuje vo viacerých projektoch s týmto cieľom, spolupracuje s viacerými združeniami a organizáciami venujúcim sa tejto oblasti.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • DISKUSIA: Prečo potrebujeme funkčný a konkurencieschopný digitálny štát?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

  Diskusie o líderstve strácajú zmysel, pokiaľ štát svojím fungovaním a legislatívnym nastavením nevytvára dostatočne vhodné prostredie pre naplnenie týchto ambícií, ale vo svojej podstate aj kladie prekážky. Aké postupy a opatrenia potrebujeme aplikovať do praxe, aby sa mohlo Slovensko zaradiť medzi svetovú špičku? Bude stav súčasného verejného sektora v budúcnosti oporou, alebo skôr brzdou pre úsilie niečo zmeniť? Pozrime sa na to očami tých krajín, ktorých činnosť a podnikanie je výrazne uľahčované efektivitou štátnej prevádzky, rýchlou administratívou, dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily a ďalších oblastí. Odpovedzme si na otázky, ako by štát a proces digitalizácie mal smerovať, ak má Slovensko naozaj hrať v niečom prím.

  Diskutujúci: Veronika Remišová (podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), Ronald Blaško (AmCham), Radoslav Danilák (Tachyum), Mário Lelovský (Republiková únia zamestnávateľov), Anna Záhorčáková (DITEC)

  VIDEOZÁZNAM
 • Ženy - príležitosť pre IT   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Nielen na Slovensku sa potýkame s akútnym nedostatkom šikovných ľudí, ktorí by vedeli obsadiť tisícky ponúkaných pozícií v IT. Napriek tomu headhunteri nevedia zaujať dostatok žien. Na jednu dámu v našom sektore pripadá deväť mužských kolegov, podobná je aj situácia na univerzitách. Dôvodov je viacero. Predsudky a stereotypy, ale aj rozdiely v mentalite mužov a žien. Prečo si ženy myslia, že na získanie uznania v mužskom svete musia pracovať za štyroch? Je prílišná náročnosť žien na seba samé dôvodom, prečo tak málo z nás pomáha k skvalitňovaniu (nielen) slovenského IT? Čo môžeme ako spoločnosť urobiť pre to, aby sme túto príležitosť neprepásli?

  Audiozáznam
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Mária Bieliková, Kempelenov inštitút
  Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia
  Tomáš Jucha, MIRRI
  Ivan Láska, Trexima
  Mário Lelovský, ITAS
  Anna Záhorčáková, DITEC

  Audiozáznam
 • Príležitosti pre ženy v IT   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným