Staňte sa partnerom

DISKUSIA

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút
Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia
Tomáš Jucha, MIRRI
Ivan Láska, Trexima
Mário Lelovský, ITAS
Anna Záhorčáková, DITEC

Audiozáznam

Mária Bieliková

Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Informatička a expertka na umelú inteligenciu je jednou z vedúcich osobností vedy na Slovensku. V roku 2020 založila a dodnes vedie KInIT – Kempelenov inštitút inteligentných technológií (https://kinit.sk), nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy v umelej inteligencii podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a cirkuláciu talentov medzi sektormi a aj medzi Slovenskom, Európou a svetom. Do roku 2020 pôsobila na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ktorú od roku 2015 štyri roky viedla. V roku 2016 získala ocenenie IT osobnosť a takisto je držiteľkou ocenenia Osobnosť vedy a techniky 2010…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marcela Havrilová

Microsoft
Marcela Havrilová pracuje v súčasnosti ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. Je zodpovedná za obchodné aktivity a napĺňanie stratégie spoločnosti v oblasti školstva, ako aj podporu a realizáciu projektov zameraných na digitálnu transformáciu škôl. Aktívne pracuje ako členka viacerých pracovných skupín, prezentuje na mnohých konferenciách, venuje sa propagácii IT povolaní medzi mladými ľuďmi. V oblasti vzdelávania a školstva pracuje celý profesionálny život. Venuje sa aj osobnostnému a profesionálnemu rozvoju učiteľov, rozvíjaniu ich potenciálu a problematike transformácie škôl. Jej cieľom je prinášať nové projekty zamerané na efektívne využívanie nových technológií vo vzdelávaní, podieľať…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mário Lelovský

ITAS
Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a predsedom Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR. V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý d…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Anna Záhorčáková

DITEC
Anna Záhorčáková pôsobí v spoločnosti DITEC od roku 2010. Posledných sedem rokov zastáva funkciu obchodnej riaditeľky. Jej úlohou je rozvíjať biznisové a marketingové aktivity spoločnosti. V oblasti informačných technológií pôsobí od roku 1986, po absolovaní štúdia v odbore Automatizované systémy riadenia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nastúpila na pozíciu analytičky-programátorky. V súčasnosti je predsedníčkou predstavenstva akciovej spoločnosti D. Trust Certifikačná autorita, zaoberajúcej sa poskytovaním akreditovaných certifikačných služieb (vydavávanie kvalifikovaných certifikátov a časových pečiatok). Medzi obchodné prípady, ktoré ju posunuli dopredu kariérne aj ľudsky, patrí Portál…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Láska

Trexima
Je manažérom Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II (www.trendyprace.sk) a autorom jedného z najkomplexnejších graduates tracking systémov v Európe (www.uplatnenie.sk). Celú svoju kariéru pôsobí v oblasti data science, štatistiky a prognózovania so zameraním na prepájanie ľudských zdrojov s trhom práce. Verí, že racionálne rozhodovanie na základe relevantných informácií je kľúčom k tomu, aby spoločnosť s prichádzajúcimi štruktúrnymi zmenami netrpela, ale z nich profitovala.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Jucha

AISlovakIA
Tomáš Jucha je zodpovedný za manažment a vecné smerovania výboru AmCham pre zdravotníctvo. Zároveň pôsobí ako súčasť teamu AmCham, ktorý zastrešuje digitálne politiky, potreby a aspekty digitálnej transformácie Slovenska a jeho ekonomiky, ktoré členovia AmCham považujú za dôležité. Pred súčasným povolaním pôsobil takmer 4 roky na ministerstve zodpovednom za informatizáciu spoločnosti, kde viedol tím zastrešujúci tvorbu národných a medzinárodných digitálnych politík, podporu a rozvoj umelej inteligencie na Slovensku ako aj rozvoj digitálnych zručností. Zastupoval MIRRI SR v Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a v platforme slovak.AI, ako aj v jej nástupníckej organizácii AIslovakIA. Rád prepája rôzne záujmy a spája…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies