Staňte sa partnerom

Vstup na tému systém, fungovanie a vízia digitálnej ekonomiky na Slovensku

/ Prednáška
Pandémia Covid-19 zásadne úrychlila mnohé trendy digitalizácie ekonomiky a spoločnosti o niekoľko rokov. Aby dokázala krajina v tejto novej dobe prosperovať, musí prispôsobiť svoje inštitúcie a regulácie týmto zmenám a vytvoriť tak podmienky na čo najlepšiu tvorby hodnoty. Aké zmeny a reformy by malo vykonať Slovensko?

Videozáznam

Juraj Bárdy

Futuristiq
Juraj Bárdy expert na digitálne inovácie vo verejnej správe Kariéra Príprava novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy za oblasť Riadenie údajov a Big data SK (2015-2016) Príprava strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020, ktorý určil postup Slovenska v rozvoji eGovernmentu a bol základom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2013-2014) Návrh riešenia a dohľad nad implementáciou národného eHealth riešenia v Kosove (2011-2015) Vzdelanie Master of Science, Žilinská univerzita v Žiline, Informačné a riadiace systémy, Aplikovaná informatika (2006)  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies