Peter Kulich

Slovensko.Digital , výkonný riaditeľ
Peter Kulich sa v rámci eGovernmentu pohybuje viac ako 10 rokov. V rámci verejnej spravy pracoval ako projektový manažér, zodpovedný bol za projekt ITMS2014+. Následne pracoval v súkromnej sfére a od roku 2018 pôsobí v Slovensko.Digital ako senior konzultant pre témy - verejné obstarávanie IKT, cloud a koncept otvoreného API. V týchto témach zastupuje Slovensko.Digital aj v rámci odborných pracovných skupín pod MIRRI. Pracuje aj ako externý konzultant pre MIRRI.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným