Michal Kaliňák

ZMOS, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

PhDr. Michal Kaliňák, PhD. – hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska. Vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V ZMOS pôsobí od roku 2010 a v samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu Mesta Prešov a tiež vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou v Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Bol asistentom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poradcom a hovorcom podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, riaditeľom komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a poradcom štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Problematike verejnej správy a public relations sa 15 rokov venuje ako externý pedagóg na univerzite, pravidelnej publikuje v periodikách a je členom redakčnej rady odborného časopisu.

 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021

 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Matúš Drotár, MIRRI
  Michal Kaliňák, ZMOS
  Luboš Littera, MIRRI
  Miroslav Mojžiš, MIRRI
  Rudolf Urbánek, Microsoft Slovakia

  Videozáznam
   
 • Odporúčania samosprávy pre nové eurofondy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

 • Smart Cities z pohľadu ZMOS   |   Jarná ITAPA 2019

  Miestna územná samospráva musí pružne reagovať na nové trendy, ktoré sa rôznou intenzitou dotýkajú miest a obcí, ale aj života ich obyvateľov. Agenda Smart má výrazný vplyv na činnosť miest a obcí. Je šancou na ich modernizáciu, príležitosť na zvyšovanie efektivity a nástroj ich ďalšieho rozvoja. Postupne bude konkurenčnou výhodou, na ktorú sa samosprávy musia pripraviť. Je investíciou do novej perspektívy, ktorá spája úlohy, povinnosti, požiadavky obyvateľov, ale aj vízie spolu s technologickými riešeniami. Jej správne pochopenie a následná systematická postupnosť krokov sú predpokladmi a podmienkami ďalších úspechov.

  Videozáznam

 • Agenda Smart pre samosprávy   |   Jarná Itapa 2018

  Miestna územná samospráva potrebuje modernizáciu, ktorá je prirodzenou reakciou na doterajší vývoj aj očakávané trendy. Pohľad na súčasnú štruktúru miestnej územnej samosprávy a trendy ako zdieľaná ekonomika, lokálna hospodárska politika, alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, medziobecná spolupráca a agenda Smart sú impulzy, ktoré môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju a prosperite samospráv. 
   
  Agenda Smart je o technológiách, ale aj komplexných, inovatívnych a udržateľných riešeniach. Preto je potrebné pripraviť miestnu územnú samosprávu na spájanie tejto agendy s rozvojom verejných služieb a rastom kvality života. 
 • Diskusia   |   Jarná Itapa 2018

 • Agenda Smart pre samosprávy   |   Jarná Itapa 2018

  Miestna územná samospráva potrebuje modernizáciu, ktorá je prirodzenou reakciou na doterajší vývoj aj očakávané trendy. Pohľad na súčasnú štruktúru miestnej územnej samosprávy a trendy ako zdieľaná ekonomika, lokálna hospodárska politika, alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, medziobecná spolupráca a agenda Smart sú impulzy, ktoré môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju a prosperite samospráv.

  Agenda Smart je o technológiách, ale aj komplexných, inovatívnych a udržateľných riešeniach. Preto je potrebné pripraviť miestnu územnú samosprávu na spájanie tejto agendy s rozvojom verejných služieb a rastom kvality života.
   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným