Program - Jarná ITAPA 2021


07:30
Registrácia účastníkov, ranná káva
08:30
Plenárka 1
8:30 - 10:30 Vízia pre krajinu
Krajina je definovaná spoločnou víziou. A my teraz potrebujeme práve takú spoločnú víziu, ktorá naplní Slovensko pozitívnou energiou a ktorá mobilizuje ľudí. Slovensko má dnes nápady, má zdroje, má príležitosť. Teraz je ten historický moment stať sa znovu príkladom, ktorý bude svojím reformným elánom priťahovať pozornosť celého regiónu. Diskusia vrcholných predstaviteľov na tému ako urobiť zo Slovenska tigra strednej Európy.
 
08:30
Samuel Arbe, ITAPA
Úvod moderátora
08:35
Eduard Heger, predseda vlády SR
Keynote
09:25
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - pozvaná
Keynote
09:45
Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR
Keynote
10:30
Coffee-break
10:45
Sekcie doobeda
11:00 - 12:30 Digitálny štát na dosah
Cieľom panelu je popísať plán na vybudovanie skutočne funkčného digitálneho štátu v horizonte do konca volebného obdobia zo štyroch pohľadov. Prvým je front-end, teda to, čo uvidia občania. Ďalším je architektúra digitálneho štátu, čiže to, ako to celé bude fungovať. Tretím je samotná realizácia  „projektu“ budovania digitálneho štátu, teda míľniky, súvislosti, zdroje, výstupy. A nakoniec je tu otázka, ako zabezpečiť efektivitu a pridanú hodnotu, aby sme sa nemuseli o niekoľko rokov zamýšľať, či to stálo za vložené investície.

Súčasťou panelu bude aj Ignite session: 20 slidov, 5 inšpiratívnych minút: dynamický formát prezentácií,  v ktorom sa dozviete o inovatívnych projektoch a aktivitách v podaní zaujímavých spíkrov.
11:20
Jozef Benčík, SAS Slovakia
Prezentácia
11:30
František Baranec, INTERWAY
Prezentácia
11:50
Andrew Campbell Watson, Huawei Technologies
Nový digitálny svet
12:00
Peter Kulich, Slovensko.Digital
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
DISKUSIA
11:00 - 12:30 Prečo potrebujeme Value Based Healthcare?
Zásadnú zmenu filozofie prináša koncept Value Based Healthcare. Dôležitou pri financovaní zdravotnej starostlivosti sa totiž stáva pridaná hodnota zdravotnej služby pre pacienta vo vzťahu k nákladom. V krajinách, kde sa koncept presadil, zdravotníctvo začalo byť podstatne efektívnejšie a ďaleko otvorenejšie pre inovácie. Je Value Based Healthcare cesta aj pre Slovensko?

Súčasťou panelu bude aj Ignite session: 20 slidov, 5 inšpiratívnych minút: dynamický formát prezentácií,  v ktorom sa dozviete o inovatívnych projektoch a aktivitách v podaní zaujímavých spíkrov.
11:00
Dárius Richter, Roche Slovensko
Úvod moderátora
11:05
Etienne Lainé, F. Hoffmann - La Roche Ltd
Prezentácia
11:15
Róbert Babeľa, Biomedicínske centrum SAV
Prezentácia
11:25
Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe
Prezentácia
11:35
Pavol Lepey , Roche Slovensko
DISKUSIA
11:00 - 12:30 Kybernetická bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť v rôznych oblastiach nášho života - prípadové štúdie úspešných a inovatívnych projektov.
11:00
Peter Matej, incident.sk
Úvod moderátora
11:05
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe
11:15
Ján Ščamba, Siemens Healthineers
Kyberkriminalita - tichá hrozba v zdravotníctve
11:25
Roman Varga, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Prezentácia
12:30
Obed
13:30
Sekcie poobede
13:30 - 15:00 Digitálna ekonomika
Len veľké ciele môžu viesť k veľkým výsledkom. Slovensko má na viac, ako iba na pasívne čakanie, pokým globálne trendy digitálnej transformácie dôjdu aj k nám. Poznáme trendy a vieme ich predvídať. Prečo sa nesústrediť na to, v čom môže byť Slovensko špičkou? Je to umelá inteligencia? Je to vysokovýkonné počítanie? Je to podpora inovácií?

Súčasťou panelu bude aj Ignite session: 20 slidov, 5 inšpiratívnych minút: dynamický formát prezentácií,  v ktorom sa dozviete o inovatívnych projektoch a aktivitách v podaní zaujímavých spíkrov.
 
13:30
Radoslav Repa, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Úvod moderátora
13:35
Lukáš Demovič, SAV
Prezentácia
13:40
Juraj Bárdy, Alistiq
Prezentácia
13:50
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Prezentácia
14:05
Michal Géci , Impact Hub
Prezentácia
14:10
13:30 - 15:00 Ako začať stavať európske typy moderných nemocníc aj na Slovensku?
Cieľom tohto panelu bude predstaviť úspešné projekty realizácie zdravotníckej infraštruktúry v EÚ s dôrazom na región strednej a východnej Európy (Poľsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Rumunsko). Zameriame sa na proces prípravy a realizácie novej Univerzitnej nemocnice v Krakowe, ktorá bola spolufinancovaná z EŠIF. Zároveň predstavíme projekty výskumnej nemocnice Srebnjak v Chorvátsku, Stradini v Rige a sieť nových nemocníc v Rumunsku financovaných z EŠIF. Súčasťou panelu bude aj zástupca EIB, ktorý predstaví možnosti spolufinancovania zdravotníckych projektov cez “blended finance” a návratných zdrojov.

Súčasťou panelu bude aj Ignite session: 20 slidov, 5 inšpiratívnych minút: dynamický formát prezentácií,  v ktorom sa dozviete o inovatívnych projektoch a aktivitách v podaní zaujímavých spíkrov.
13:30
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Úvod moderátora
13:35
13:45
Marcin Jędrychowski, Univerzitná nemocnica Krakow
Adam Kozierkiewicz, Európska Investičná Banka, JASPERS
Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Gerd-Uwe Weller, Kancelária Európskej investičnej banky na Slovensku
DISKUSIA
13:30 - 15:00 Zdroje pre reformy
Nedostatok zdrojov pre reformy ako argument v prípade ich zlyhania v najbližších rokoch neobstojí.  K dispozícii máme 6,1 miliardy € z Plánu obnovy, 0,78 miliardy € z programu REACT-EU,  8,44 miliardy € z eurofondov zo starého programového obdobia, 12,37 miliardy € z nových eurofondv - spolu 27,69 miliárd € na najbližších 10 rokov, pričom nasledujúce 3 roky sú kritické vzhľadom na potrebu súbežného čerpania viacerých programov.  Od politických dohôd o zriadení rozvojových programov po refundáciu výdavkov projektov, ktoré by ciele rozvojových politík mali napĺňať vedie dlhá a náročná cesta. V rámci tohto panelu budeme hľadať odpovede na otázky ako zlepšiť podmienky pre využívanie zdrojov pre rozvoj na strane prijímateľov, ale aj poskytovateľov.
13:30
Tamás Szőke, Európske centrum manažmentu
Úvod moderátora
13:35
Róbert Kormaňák, člen TK37 pri UNMS SR pre informačné technológie
Ignite session: Metodika riadenia IT projektov v štátnej správe na Slovensku
13:40
Milan Fiľa, Národné podnikateľské centrum Nitra v gescii Slovak Business Agency
Michal Kaliňák, ZMOS
Ján Ridzoň, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
DISKUSIA
15:00
Coffee-break
15:30
Sekcie poobede 2
15:30 - 17:00 Digitálne inovácie v zdravotníctve
Slovensko je európskym lídrom v digitálnych inováciách v sektore zdravotníctva. Aj takto by mohli znieť európske titulky novín v roku 2025. Čo musí Slovensko spraviť, aby v budúcnosti takéto titulky zaplavili európske spravodajské weby? Na podporu digitálnych inovácií v zdravotníctve potrebujeme prehodnotiť systém financovania zdravotnej starostlivosti, ktorý neberie ohľad na inovatívne postupy a technológie. Verejné zdroje určené na digitalizáciu očividne zlyhali a najmä v sektore zdravotníctva majú takmer nulový dopad. Počas panelu sa dozviete o konkrétnych príkladoch digitálnych inovácií.
15:30
Samuel Arbe, ITAPA
Úvod moderátora
15:45
Martin Fojtik, Dôvera zdravotná poisťovňa
Prezentácia
15:30 - 17:00 Akčný plán kybernetickej bezpečnosti
Sme vo svete prudko sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie v kyberpriestore. Útoky sú čoraz sofistikovanejšie, organizovanejšie a prinášajú väčšie škody. Cieľom panelu je predstaviť nový spôsob a opatrenia, ktoré Slovenská republika plánuje, aby sa situácia zlepšila.

 
15:30
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Úvod moderátora
15:35
Branislav Boháčik, Generálna prokuratúra SR
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
DISKUSIA
18:00
ITAPA Open Talk: Plán vs. realita obnovy Slovenska
Verejná  diskusia v rámci podujatia jarná ITAPA 2021 ponúkne pohľad politikov aj odborníkov na potrebné reformy Slovenska. Prispeje schválený Plán obnovy k zásadným reformám slovenskej ekonomiky a spoločnosti? Podarí sa plán pretaviť do reality? A aká by mala byť ambícia politikov a odborníkov v snahe posunúť Slovensko do pozície stredoeurópskeho tigra? V rámci Open Talk budeme otvorene hovoriť o  reformách, ekonomike, spravodlivosti a spoločenských zmenách.

 
18:00 - 19:30 ITAPA Open Talk: Plán vs. realita obnovy Slovenska
Verejná  diskusia v rámci podujatia jarná ITAPA 2021 ponúkne pohľad politikov aj odborníkov na potrebné reformy Slovenska. Prispeje schválený Plán obnovy k zásadným reformám slovenskej ekonomiky a spoločnosti? Podarí sa plán pretaviť do reality? A aká by mala byť ambícia politikov a odborníkov v snahe posunúť Slovensko do pozície stredoeurópskeho tigra? V rámci Open Talk budeme otvorene hovoriť o  reformách, ekonomike, spravodlivosti a spoločenských zmenách.

 
18:00
Marek Antal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Diskutujúci