Začína európsky týždeň programovania

Nasledujúcich sedem dní od 11. do 17. októbra 2014 bude v EÚ venovaných programovaniu. V celej Únii ako aj v Nórsku a Turecku prebehne viac ako 1500 podujatí venovaných digitalnemu svetu.

Pripravené sú podujatia pre rozličné skupiny: od začiatočníkov po pokročilých programátorov, pre uchádzačov o pracovné miesta, ktorí si chcú osvojiť novú zručnosť, až po fanúšikov robotov či pre počítačové maniačky.

Programovanie je zručnosť, ktorú dnešní mladí ľudia nevyhnutne potrebujú na to, aby sa mohli stať kreatívnymi a aktívnymi občanmi a pripraviť sa na pracovné požiadavky budúcnosti.

Niektoré členské štáty zaviedli programovanie aj do svojich učebných osnov.

V Bulharsku, na Cypre, v ČR, Grécku, Poľsku, Portugalsku a v Spojenom kráľovstve je to už povinný predmet, ako nepovinný si ho môžu zvoliť žiaci v Dánsku, Estónsku, Írsku, Taliansku a v Litve.

Mapa podujatí na Slovensku: http://events.codeweek.eu/#!SK, http://events.codeweek.eu/search/

Slovenskou ambasadorkou týždňa programovania je Mária Prekopova.

Viac v tlačovej správe: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1117_sk.htm
 
Zdroj: Tlačové oddelenie Zastúpenia EK v SR
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným