T-Systems Slovakia – naše prístupy k rozvoju mladých ľudí

Rýchle zmeny technológií a postupov v IKT sektore znamenajú pre našu firmu nielen viac nevyhnutného vzdelávania, ale najmä vyššiu flexibilitu budúcich zamestnancov. V súčasnosti potrebuje firma pripraviť špecialistov pre také technológie, ktoré sa budú využívať o 3 a viac rokov a tiež ktoré sú dnes ešte len v štádiu ideí a prototypov. Aktuálne nastavenie školského systému študentom neumožňuje adekvátne reagovať na tieto zmeny.

Spoločnosť T-Systems Slovakia sa preto rozhodla aktívne rozvíjať talent absolventov stredných škôl a gymnázií smerom k získavaniu zručností týkajúcich sa odbornej praxe v IKT, ale aj zručností týkajúcich sa samovzdelávania, sociálnych a jazykových znalostí.

Duálne odborné vzdelávanie
Ako jeden z prvých pionierov na Slovensku, spoločnosť vytvorila dedikovaný program - Duálne odborné vzdelávanie - podporujúci úzke partnerstvo medzi vzdelávacou a podnikovou sférou pri výchove odborníkov. Počas duálneho štúdia dochádza k prepojeniu teoretického vyučovania a získavania znalostí v prostredí školy s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v podniku. Objem praktického vzdelávania dosahuje až 70 % celkového dostupného času výuky.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR certifikovalo 3-ročné pomaturitné štúdium v odbore 2695Q - Počítačové systémy od školského roka 2013/2014 a schválil ho aj Košický samosprávny kraj. Poskytovateľom pilotného duálneho vzdelávania je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach.
Od septembra 2014 študuje v projekte duálneho vzdelávania spoločnosti T-Systems Slovakia spolu 57 študentov, prevažne absolventov stredných priemyselných a odborných škôl a gymnázií. 28 chlapcov a 2 dievčatá sa tak pripojili k už 27 účastníkom, ktorí úspešne ukončili svoj prvý ročník vzdelávania v júni 2014 a teraz pokračujú druhým rokom.  Po skončení maturitného štúdia sa rozhodli pre 3-ročné vzdelávanie s perspektívou okamžitého zamestnania v spoločnosti T-Systems Slovakia.

Letná škola ABAPu
Vzdelávací program, organizovaný spoločnosťou T-Systems Slovakia, je určený najmä pre študentov IT odborov, ktorí ovládajú základy programovania a anglický jazyk na komunikatívnej úrovni. Cieľom tohto kurzu je ukázať študentom programovací jazyk ABAP, ktorý zatiaľ v bežnom univerzitnom prostredí nemali možnosť spoznať.
 Výučbu kurzu vedú zamestnanci T-Systems Slovakia priamo v priestoroch spoločnosti. Kurz je venovaný rôznym technológiam ako napr. základy ABAPu, dialogové programovanie v ABAPe, objektové programovanie a Web Dynpro ABAP.

SAP Akadémia
Združenie Košice IT Valley, spolu so svojími zakladajúcimi členmi (medzi ktorých patrí aj T-Systems Slovakia) a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP Slovensko sa rozhodli v januári 2014 nadviazať na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti IKT a vytvárania nových pracovných miest v IKT sektore z minulých rokov. Podpísaním memoranda o porozumení a spolupráci, ktorého signatári sú Združenie Košice IT Valley a SAP Slovensko oficiálne spustil dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA, ktorého sme aktívnou súčasťou.

Start-up komunita
Rýchly rozvoj v IT sektore núti spoločnosti byť efektívne a inovatívne. Veľké korporácie, súčasťou ktorej je aj T-Systems Slovakia, niekedy nie sú dostatočne flexibilné  v kreovaní a implementácii týchto inovácií. Veľakrát na to nevedia poskytnúť adekvátny priestor. Na druhú stranu mladí ľudia, startupisti, nezaťažení procesmi, neutopení v dennej prevádzke so svojím proaktívnym prístupom vedia priniesť pridanú hodnotu. Ich absentujúcu skúsenosť s reálnym biznisom môžu práve získať v tejto korporácii. Spoločnosť T-Systems Slovakia sa momentálne aktívne zapája do spolupráce s konkrétnym inkubátorom, v počiatočnej fáze okrem materiálno - technického vybavenia aj poskytnutím coachov a tém, ako win-win riešenie pre obidve strany.

Skupina T-Systems International je európskym lídrom vo virtualizácií výpočtovej infraštruktúry a poskytovania zákazníckych IT riešení z cloudu. Spoločnosť T-Systems Slovakia pôsobí na slovenskom IT trhu od roku 2006 a je kľúčovou súčasťou celosvetovej dodávateľskej siete T-Systems International a koncernu Deutsche Telekom AG. Poskytuje služby a riešenia v oblasti správy a riadenia IT komunikácií, dátových centier, zákazníckych aplikácií a riešení SAP pre korporátnych klientov koncernu (IaaS, PaaS, SaaS). Od roku 2013 poskytuje aj služby podpory podnikových procesov v korporátnom kontrolingu a riadení financií. Je zakladajúcim členom klastra Košice IT Valley a Národnej koalície za digitálne pracovné pozície.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným