Staňte sa partnerom

Michal Číž

SAPIE, Programový riaditeľ
Michal má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou v štátnej správe a mimovládnom sektore. 

Aktuálne je Michalovým poslaním v rámci SAPIE realizovať a rozvíjať projekty so zameraním na presadzovanie inovačných a digitálnych politík a stratégií, budovanie inovačného ekosystému a podporu malých a stredných podnikov pri zavádzaní digitálnych a inovačných riešení. Michal je okrem iného zodpovený za implementáciu projektu HOPERO, ktoré je európskym centrom digitálnych inovácií. HOPERO prostredníctvom svojich služieb pomáha malým a stredným podnikom a verejným inštitúciám zavádzať digitálne riešenia, a to najmä s využitím nástrojov umelej inteligencie. 

V minulosti Michal pracoval na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde bol zodpovedný za tvorbu a implementáciu stratégií a politík v oblasti digitalizácie a inovácií, vrátane Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 a následných Akčných plánov digitálnej transformácie. Zároveň sa spolupodielal na stanovení reformných a investičných priorít v oblasti digitalizácie pre národný Plán obnovy a odolnosti a Program Slovensko. Pravidelne zastupoval Slovensko v pracovných skupinách so zameraním na digitálnu a inovačnú agendu v rámci Európskej únie a OECD.

Michal pracoval aj pre think-tank GLOBSEC, kde zodpovedal za riadenie strategických projektov, a to vrátane GLOBSEC Bratislava Forum, jednej z najväčších globálnych konferencií zameraných na geopolitiku, bezpečnosť, európsku agendu a ekonomiku.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným