Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia

Boris Bánovský

TelenetDoctor
MUDr. Boris Bánovský promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atestáciu získal v odbore všeobecná chirurgia. Klinickú medicínu praktizoval na Klinike úrazovej chirurgie Nemocnice akad. Dérera na Kramároch (dnes súčasť UNB). Počas 14-tich rokov pracovnej kariéry pôsobil v súkromnom sektore, pracoval vo vedúcich predajných a marketingových pozíciách s lokálnym aj regionálnym presahom pre nadnárodnú firmu zaoberajúcou sa vývojom a predajom zdravotníckych zariadení, a technológii. V rokoch 2016 až 2018 pracoval na vedúcich pozíciách v rámci štruktúr slovenského zdravotníctva. Organizačne sa podieľal a viedol konferencie v kompetencii Ministerstva zdravotníctva počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  V súčasnosti sa podieľa na…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mária Bieliková

Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Informatička a expertka na umelú inteligenciu je jednou z vedúcich osobností vedy na Slovensku. V roku 2020 založila a dodnes vedie KInIT – Kempelenov inštitút inteligentných technológií (https://kinit.sk), nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy v umelej inteligencii podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a cirkuláciu talentov medzi sektormi a aj medzi Slovenskom, Európou a svetom. Do roku 2020 pôsobila na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ktorú od roku 2015 štyri roky viedla. V roku 2016 získala ocenenie IT osobnosť a takisto je držiteľkou ocenenia Osobnosť vedy a techniky 2010…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Číž

SAPIE
Má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou v štátnej správe a mimovládnom sektore. Aktuálne je jeho poslaním v rámci SAPIE realizovať a rozvíjať projekty so zameraním na presadzovanie inovačných a digitálnych politík a stratégií, budovanie inovačného ekosystému a podporu malých a stredných podnikov pri zavádzaní digitálnych a inovačných riešení. Okrem iného je zodpovený za implementáciu projektu HOPERO, ktoré je európskym centrom digitálnych inovácií. HOPERO prostredníctvom svojich služieb pomáha malým a stredným podnikom a verejným inštitúciám zavádzať digitálne riešenia, a to najmä s využitím nástrojov umelej inteligencie.  V minulosti pracoval na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde bol zodpovedný za…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Dovhun

Tachyum
Peter je jedným z kľúčových zástupcov spoločnosti Tachyum na Slovensku a zároveň je aj členom rady poradcov. Po absolvovaní Obchodnej faktulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa podieľal na založení PR agentúry Interel, ktorá bola predchodkyňou jednej z najúspešnejších slovenských PR agentúr súčasnosti – Seesame. Po úspešnej podnikateľskej skúsenosti pracoval 11 rokov na vedúcich pozíciách pre nadnárodné koncerny Motorola a Microsoft. V rokoch 2011 až 13 pôsobil na pozícii Country Manager spoločnosti s&t. Od roku 2014 zastával pozíciu Managing Director softvérovej spoločnosti Gratex International a podieľal sa na expanzii firmy na medzinárodné trhy, najmä v regióne Juhovýchodnej Ázie a Austrálie, kam sa v roku 2016 spolu so svojou ro…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Frajt

Interway
Pracuje v spoločnosti Interway ako solution architekt. Dlhodobo sa zaoberá témami v oblasti návrhu komplexných riešení, budovaných podľa princípov SOA, ako aj témami, ktoré sa venujú používaniu inovatívnych spôsobov a technológií. Tomáš participoval na projektoch vo viacerých odvetviach – verejný sektor, telekomunikácie, zdravotníctvo a pod. Svoje nadobudnuté skúsenosti rozvíja štúdiom najmodernejších trendov v tejto oblasti. Snaží sa byť nielen pri návrhu, ale aj pri implementácii navrhnutých riešení
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Havrda

GoodAI
Vzděláním ekonom a sociolog. Působil v mezinárodní společnostech, think-tankcích a Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a experimentálním přístupů k tvorbě politik. V současné době podporuje praktické využití behaviorální ekonomie a přístupů založených na vědeckých důkazech (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce) a je poradcem GoodAI, soukromé společnosti, která se zabývá výzkumem a uplatněním umělé inteligence. Od roku 2016 Marek přispívá do globální debaty o dopadech a regulaci umělé inteligence. Je členem IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems a Global Governance of AI Roundtable. Studoval na U…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Holba

TelenetDoctor
Peter pracuje v súčasnosti pre spoločnosť TelenetDoctor ako obchodnotechnický riaditeľ. Je zodpovedný za obchodné aktivity a technologický rozvoj riešenia telemedicínskej platformy na Slovensku. Za ostatných 10 rokov  sa podieľal na implementácii inovatívnych IT projektov pre štátnu správu v zastúpení niekoľkých nadnárodných spoločností ako SOITRON, Hewlett Packard, Oracle. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval vo VÚB ako školiteľ informačných systémov, potom v Slovenskej poisťovni ako riaditeľ odboru systémovej podpory a následne v Accenture ako manažér prevádzky na rôznych outsourcingových projektoch.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miloš Koterec

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Miloš Koterec je slovenský diplomat a politik. Od roku 2009 do 2012 zastupoval Slovenskú republiku pri Organizácii Spojených národov, od januára 2012 do januára 2013 bol predsedom Ekonomickej a sociálnej rady OSN. V rokoch 2004 – 2009 bol poslancom Európskeho parlamentu.https://www.itapa.sk/itapa/ V súčasnosti pracuje na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jiří Kůs

Asociace nanotechnologického průmyslu
Jiří Kůs je český podnikateľ a propagátor nanotechnológií. Je technik s humanitným presahom. Vyštudoval priemyselnú energetiku a neskôr aj sociológiu a psychológiu. Dvadsať rokov sa venoval odbore priemyselnej automatizácie, zahraničnému obchodu a marketingu. Je spoluzakladateľom firmy nanoSPACE, ktorá využíva nanovlákno v antialergických lôžkovinách. Je duchovným otcom projektu Česko je nano a predsedom Asociácie nanotechnologického priemyslu SR, ktorej založenie inicioval. Vo svojich víziách vidí svet založený na zdieľaní a decentralizácií, kde energia prestala byť zaujímavou komoditou, po uliciach jazdia autonómne elektromobily a zdravie človeka strážia nanosenzory.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Hartmut Schultze

Hewlett Packard Enterprise
Od roku 2015 sa Hartmut Schultze zaoberal tzv. “Memory-Driven” výpočtovou technológiou v zákaznických aplikačných prípadoch. V rôznych rolách sa vždy snažil vytvárať hodnoty tým, že sa využívala technológia, optimalizovalo prostredie, zavádzala automatizácia a tiež pôsobil ako nositeľ zmeny, aby sa to dosiahlo. Medzi rokmi 2001 a 2014 Hartmut mal na starosti niekoľko medzinárodných zákazníkov vo funkcii výkonného konateľa v rámci outsourcingových služieb. V predchádzajúcom období pracoval Hartmut ako konzultant u zákaznikov v rôznych situáciiach. Hartmut Schultza študoval software a automatizačnú techniku na Univerzite v Stuttgarte a získal titul magistra v elektrotechnike  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Zázrivec

Softec
Ján Zázrivec je softvérový architekt vo firme Softec. Primárne sa venuje témam softvérovej architektúry distribuovaných a vysokodostupných informačných systémov, problematike Big a FastData, dátovej analytike a metódam strojového učenia.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies