Staňte sa partnerom

DISKUSIA

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Jana Bieliková, PEDAL Consulting
Michal Číž, MIRRI
Peter Kulich, Slovensko.Digital
Jaroslav Lexa, Úrad pre verejné obstarávanie
Tomas Matraia, The AdWisers 
Vladimír Oros, Tatratender

Videozáznam

Michal Číž

SAPIE
Michal má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou v štátnej správe a mimovládnom sektore.  Aktuálne je Michalovým poslaním v rámci SAPIE realizovať a rozvíjať projekty so zameraním na presadzovanie inovačných a digitálnych politík a stratégií, budovanie inovačného ekosystému a podporu malých a stredných podnikov pri zavádzaní digitálnych a inovačných riešení. Michal je okrem iného zodpovený za implementáciu projektu HOPERO, ktoré je európskym centrom digitálnych inovácií. HOPERO prostredníctvom svojich služieb pomáha malým a stredným podnikom a verejným inštitúciám zavádzať digitálne riešenia, a to najmä s využitím nástrojov umelej inteligencie.  V minulosti Michal pracoval na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informati…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaroslav Lexa

Úrad pre verejné obstarávanie
Jaroslav Lexa sa verejnému obstarávaniu venuje od polovice 90. rokov minulého storočia. Svoje praktické skúsenosti z uskutočňovania rôznorodých procesov nákupu (prostredníctvom pravidiel VO) využíva v lektorskej a vzdelávacej činnosti. Presadzuje aplikáciu inovatívnych postupov v tejto oblasti vrátane zodpovedného obstarávania najmä sociálneho aspektu a ochrany životného prostredia.  Od roku 2018 až do roku 2020 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa venuje najmä analytickej činnosti, budovaniu proklientskeho prístupu a vzdelávaniu v oblasti verejných nákupov. Po vymenovaní za podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie pôsobí ako člen Rady ÚVO (druhostupňového odvolacieho orgánu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Oros

Tatratender
Vladimír Oros je spoločníkom a konateľom spoločnosti Tatra Tender s.r.o., založenej v roku 2008 a poskytujúcej poradenské služby v oblasti verejného obstarávania. Problematike verejného obstarávania sa venuje viac než dvadsať rokov. Profesionálnu kariéru začal na Ministerstve vnútra SR, neskôr zastával riadiacu pozíciu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Dlhoročne spolupracuje aj s Úradom pre verejné obstarávanie najskôr ako člen námietkovej a v súčasnosti člen rozkladovej komisie. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomas Matraia

The AdWisers
Tomas Matraia pôsobí ako CEO nadnárodnej poradenskej spoločnosti The AdWisers www.theadwisers.com. Je odborníkom na oblasť medzinárodnej politiky a obchodného vyjednávania s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z pôsobenia v OSN, Európskej komisii, akademickej oblasti a súkromnom sektore. Navrhoval a viedol miliardové programy, projekty a strategické iniciatívy so zameraním na prepájanie sektora vedy, technológií, výskumu a inovácií s priemyslom a trvalo udržateľnými cieľmi rozvoja, vrátane medzinárodných ministerských dohôd a dialógov EÚ na vysokej úrovni. V súčasnosti sa zameriava na tvorbu riešení spočívajúcich v prepájaní inovácií, obstarávania, kapitálu, udržateľného rozvoja, ekologického rastu a medzinárodnej spolupráce s cieľom pon…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Bieliková

PEDAL Consulting
Pôsobí ako projektová manažérka v konzultačnej spoločnosti PEDAL Consulting, s.r.o., ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb medzinárodného verejného obstarávania, grantov a internacionalizácie.  Podieľa sa na realizácii projektu PRONTO, koordinovaného spoločnosťou PEDAL Consulting, s.r.o., predmetom ktorého je mapovanie situácie a realizácia pilotných projektov obstarávania inovácií.  Venuje sa tiež projektom v oblasti životného prostredia a sociálnych inovácií. Po absolvovaní Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Medzinárodné podnikanie, pôsobí od roku 2009 v oblasti podpory malého a stredného podnikania. Skúsenosti v oblasti finančnej kontroly využila neskôr pri implementácii medzinárodných projektov zameran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kulich

moderátor
V oblasti e-Governmentu sa pohybuje viac ako desať rokov. Od roku 2018 pôsobil v Slovensko.Digital ako senior odborník na témy ako cloud, verejné obstarávanie a OpenAPI. V rokoch 2021 až 2023 v Slovensko.Digital bol v pozícii výkonného riaditeľa. Aktuálne pôsobí v technologickej spoločnosti Gerulata Technologies, j.s.a. V Slovensko.Digital stále pôsobí ako člen rady.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným