Staňte sa partnerom

Platforma inovatívnych riešení

/ Prednáška
Platforma challenge.gov.sk predstavuje unikátny projekt v prostredí slovenskej verejnej správy, ktorý využíva prvky crowdsourcingu. Je to miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka inovatívnych riešení starých aj nových problémov. Umožňuje inštitúciám verejnej správy a samosprávy hľadať riešenia na aktuálne výzvy formou súťaží a hackathonov, pričom zapojiť sa môže naozaj každý. Cieľom projektu je hľadať rýchle, efektívne a moderné riešenia problémov, ktorým dnes čelí verejná správa, pričom nechceme klásť administratívne prekážky, ale naopak, povzbudzovať k zapájaniu. Na rozdiel od bežného obstarávania sa oceňujú už vypracované riešenia, a teda nie najlepšia ponuka na budúcu dodávku. Zadávateľ dopytu tak získa v relatívne krátkom čase a s minimálnym rizikom námet na riešenie konkrétneho problému. Práve tento postup umožňuje maximálnu otvorenosť prakticky pre každého a kladie len minimálne administratívne obmedzenia.

Videozáznam

Michal Číž

SAPIE
Michal má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou v štátnej správe a mimovládnom sektore.  Aktuálne je Michalovým poslaním v rámci SAPIE realizovať a rozvíjať projekty so zameraním na presadzovanie inovačných a digitálnych politík a stratégií, budovanie inovačného ekosystému a podporu malých a stredných podnikov pri zavádzaní digitálnych a inovačných riešení. Michal je okrem iného zodpovený za implementáciu projektu HOPERO, ktoré je európskym centrom digitálnych inovácií. HOPERO prostredníctvom svojich služieb pomáha malým a stredným podnikom a verejným inštitúciám zavádzať digitálne riešenia, a to najmä s využitím nástrojov umelej inteligencie.  V minulosti Michal pracoval na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informati…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným