Staňte sa partnerom

Prečo potrebujeme superpočítače? (úvod do témy)

/ Prednáška
Úvodné slovo moderátora k obsahu panelu ,,Prečo potrebujeme superpočítače?".

Michal Číž

SAPIE
Michal má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou v štátnej správe a mimovládnom sektore.  Aktuálne je Michalovým poslaním v rámci SAPIE realizovať a rozvíjať projekty so zameraním na presadzovanie inovačných a digitálnych politík a stratégií, budovanie inovačného ekosystému a podporu malých a stredných podnikov pri zavádzaní digitálnych a inovačných riešení. Michal je okrem iného zodpovený za implementáciu projektu HOPERO, ktoré je európskym centrom digitálnych inovácií. HOPERO prostredníctvom svojich služieb pomáha malým a stredným podnikom a verejným inštitúciám zavádzať digitálne riešenia, a to najmä s využitím nástrojov umelej inteligencie.  V minulosti Michal pracoval na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informati…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným