Staňte sa partnerom

Ivo Kovačič

Atos IT Solutions and Services, Head of Technology in Business & Platform Solutions

Profesionál s praxou viac než 25 rokov v oblasti IT na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa riadeniu projektov, konzultačným a implementačným službám pri realizácii IT projektov a ako manažér aj budovaniu realizačných tímov. V centre jeho záujmu stoja nové technológie a postupy v oblasti digitálnej transformácie podnikov, BizDevOps, automatizácie podnikových procesov (RPA), podnikových informačných systémov (ERP, CRM, DMS, integrácia a vývoj softvéru) a ďalšie. V spoločnosti Atos pracuje od roku 2013 a vedie skupinu, ktorá realizuje vývojové, implementačné a realizačné projekty. Vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave odbor Mikroelektronika. Neskôr ukončil MBA štúdium na University of Warwick.

 

 • Transformácia – áno či nie?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Digitálna transformácia firiem a inštitúcií štátu má zvyčajne aspekt digitalizácie a dodávky IT riešení. Prínosy a transformačné efekty sú spravidla vlastnené odbornými útvarmi a prichádzajú po vytvorení technických (IT) predpokladov. Ako pripravovať projekty tak, aká je rola IT tímu a kto je vlastníkom transformačných zmien a prínosov, to sú obvyklé výzvy vo verejnom aj v komerčnom sektore. Predmetom prezentácie bude ilustrácia výziev a realizovaných prínosov vybraných projektov štátnej a verejnej správy v Európe.

  Videozáznam
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Vladimír Čavojec, INDRA
  Ivo Kovačič, ATOS IT Solutions and Services
  Peter Kucer, MIRRI
  Roman Tuchyňa, Microsoft Slovakia
  Luděk Šafař, Dell Technologies
  Viera Uherová, ORACLE

  Videozáznam
   
 • Výročný okrúhly stôl   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Prezentácia poskytne komplexný pohľad na kohéznu politiku po roku 2021. V príspevku sa dozviete, ako budú prebiehať negociácie k novému viacročnému finančnému rámcu, aké zjednodušenia prinesie, čo nás čaká v najbližšom období. Dozviete sa tiež o cieľoch a prioritách Európskej komisie a o možnostiach kumulovania viacerých zdrojov financovania.

  Videozáznam

 • Máte ambície vo využívaní umelej inteligencie? A ste pripravení?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Pri slovách umelá inteligencia si väčšina z nás predstaví hovoriace roboty, autonómne autá alebo digitálnych osobných asistentov. V ideálnom prípade sa stretávame s takýmito aplikáciami v praxi, ale zatiaľ skôr zriedkavo. V skutočnosti do pojmu umelá inteligencia spadajú nie len tieto špičkové aplikácie, ale aj množstvo príkladov strojového učenia, ktoré podporuje automatizáciu procesov firmy alebo inštitúcie, napr. vybavenie žiadosti občana. Radi by sme upozornili na aspekt realistických ambícií a potrebnej prípravy na využitie technológií z rodiny umelej inteligencie, ako aj na miesto strojového učenia v automatizácii procesov.

  Videozáznam

 • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2019
 • Umelá inteligencia – sme pripravení využiť potenciál?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Populárny pohľad na umelú inteligenciu nám často podsúva dilemu medzi dobrom a zlom, medzi hrozbami a prínosmi. Táto základná schéma príbehu odzrkadľuje aj ďalší prvok, ktorým je obava zo zmeny.

  Digitalizácia premenu spoločnosti urýchľuje a umelá inteligencia vnáša do tejto zmeny ďalší faktor. Na Tatra Summit 2018 zaznel názor, že do roku 2030 sa môže podstatne zmeniť charakter až 40% pracovných miest. Realizácia vízií sa nikdy v histórii nediala tak rýchlo, ako práve teraz.

  Umelá inteligencia je populárny súhrnný názov mnohých technológií, ktorých uplatnenie a podstata a možné využitie sú často veľmi rôzne. V princípe všetky z nich umožňujú automatizovať rôzne aspekty ľudských činností, ktoré ešte donedávna boli vyhradené pre ľudí. Aby sme ich potenciál vedeli využiť, musíme rozumieť týmto rozdielom.

  Odpoveď na otázku, či sme tento potenciál pripravení využiť súvisí aj s tým, ako sme my sami ochotní meniť sa.

  Videozáznam

 • Automatizácia procesov vo verejnej správe   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  V období pred desiatimi až pätnástimi rokmi po vlne outsourcingu prišla do komerčných firiem vlna presunu práce do centier zdieľaných služieb v Ázii. V niektorých oblastiach služieb, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu a súčasne kultúrnu blízkosť, vznikli takéto centrá na Slovensku a dnes zamestnávajú desaťtisíce ľudí. V súvislosti so službami občanom, v oblasti verejných a štátnych služieb si takýto trend nevieme predstaviť, ale ani to nie je potrebné, pretože v súvislosti s technológiami RPA (Robotic Proces Automation) sa začína presadzovať iný trend. Je to trend, ktorý je založený na myšlienke a technickej realite, že rutinné administratívne činnosti nemusíme presúvať na lacnejšiu pracovnú silu, ale môžeme ich vo veľkom rozsahu automatizovať.

  Z rôznych dôvodov máme tendenciu sa na automatizáciu pozerať ako na hrozbu, spoločenskú alebo osobnú, súvisiacu so stratou zamestnanie.

  Pri súčasnom trende nedostatku kvalifikovaných pracovníkov je však automatizácia viac príležitosťou, než hrozbou. Je to príležitosť, aby zamestnanci robili tvorivú prácu, využívali svoje schopnosti, ktoré nedokážeme automatizovať. Je to nástroj na to, aby sme prekonali nedostatok pracovných síl a súčasne zabezpečili kvalitnejšiu obsluhu občana respektíve efektívnejšiu verejnú a štátnu administratívu. Softvérové nástroje sú k dispozícii a či bude výsledok pozitívny, závisí len od nás.

  Videozáznam
   

 • Biometria v súlade s GDPR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
 • Biometria v súlade s GDPR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies