Staňte sa partnerom

Automatizácia procesov vo verejnej správe

/ Prednáška

V období pred desiatimi až pätnástimi rokmi po vlne outsourcingu prišla do komerčných firiem vlna presunu práce do centier zdieľaných služieb v Ázii. V niektorých oblastiach služieb, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu a súčasne kultúrnu blízkosť, vznikli takéto centrá na Slovensku a dnes zamestnávajú desaťtisíce ľudí. V súvislosti so službami občanom, v oblasti verejných a štátnych služieb si takýto trend nevieme predstaviť, ale ani to nie je potrebné, pretože v súvislosti s technológiami RPA (Robotic Proces Automation) sa začína presadzovať iný trend. Je to trend, ktorý je založený na myšlienke a technickej realite, že rutinné administratívne činnosti nemusíme presúvať na lacnejšiu pracovnú silu, ale môžeme ich vo veľkom rozsahu automatizovať.

Z rôznych dôvodov máme tendenciu sa na automatizáciu pozerať ako na hrozbu, spoločenskú alebo osobnú, súvisiacu so stratou zamestnanie.

Pri súčasnom trende nedostatku kvalifikovaných pracovníkov je však automatizácia viac príležitosťou, než hrozbou. Je to príležitosť, aby zamestnanci robili tvorivú prácu, využívali svoje schopnosti, ktoré nedokážeme automatizovať. Je to nástroj na to, aby sme prekonali nedostatok pracovných síl a súčasne zabezpečili kvalitnejšiu obsluhu občana respektíve efektívnejšiu verejnú a štátnu administratívu. Softvérové nástroje sú k dispozícii a či bude výsledok pozitívny, závisí len od nás.

Videozáznam
 

Ivo Kovačič

Atos IT Solutions and Services
Profesionál s praxou viac než 25 rokov v oblasti IT na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa riadeniu projektov, konzultačným a implementačným službám pri realizácii IT projektov a ako manažér aj budovaniu realizačných tímov. V centre jeho záujmu stoja nové technológie a postupy v oblasti digitálnej transformácie podnikov, BizDevOps, automatizácie podnikových procesov (RPA), podnikových informačných systémov (ERP, CRM, DMS, integrácia a vývoj softvéru) a ďalšie. V spoločnosti Atos pracuje od roku 2013 a vedie skupinu, ktorá realizuje vývojové, implementačné a realizačné projekty. Vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave odbor Mikroelektronika. Neskôr ukončil MBA štúdium na University of Warwick.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies