Mobilná elektronická identifikácia od Hewlett -Packard Slovakia

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaoberá vývojom technológií a má pobočky vo viac ako 170 krajinách sveta. Prostredníctvom svojich produktov, technológií a služieb pomáha ľuďom a spoločnostiam riešiť ich biznis problémy a ukazuje ako úspešne čeliť novým výzvam vďaka technologickým riešeniam. Za viac ako štyridsať rokov prítomnosti na slovenskom IT trhu si získala výnimočne silné vedúce postavenie z hľadiska celkového obratu aj šírky portfólia zákazníkov.

Divízia Enterprise Services (ES)- Služieb pre podnikových zákazníkov-  je najväčšou divíziou v HP Slovakia a poskytuje najširšie portfólio služieb . Hlavným cieľom ES je pretlmočenie obchodného zadania alebo obchodného problému do technologickej reči a následná realizácia podpory podnikových procesov prostredníctvom IT riešení. Jedným z častých projektov, ktoré riešime je budovanie komplexého aplikačného a technologického prostredia pre podporu nových, alebo aktualizovaných podnikových procesov, vrátane integrácie na existujúce informačné systémy, jeho uvedenie do prevádzky a následnú podporu.
 
Dôležitou témou, o ktorej budeme hovoriť počas medzinárodného kongresu  ITAPA 2014  je Mobilná elektronická identifikácia (MeID). Rozoberieme základné alternatívy pre jej implementáciu s využitím štandardných technológií a komponentov mobilných zariadení ako NFC a microSD karta. Praktické ukážky mobilnej autentifikácie pomocou mobilného telefónu a tabletu si budete môcť pozrieť a vypočuť v našom stánku počas obidvoch dní trvania medzinárodného kongresu. Zároveň naši odborníci predvedú fungovanie zaručeného elektronického podpisu na mobilnej platforme, ako demonštráciu technologických možností pre realizovanie komplexných elektronických služieb vyžadujúcich potvrdenie vôle občana pomocou elektronického ekvivalentu - vlastnoručného podpisu.
 
Elektronická identifikačná karta (eID) je preferovaným prostriedkom pre elektronickú identifikáciu k službám v prostredí eGovernmentu v SR a nahrádza autentifikáciu založenú na mene a hesle.  Taktiež akceptácia eID pre prístup k elektronickým službám v komerčnom sektore je očakávaná. Mobilita ako koncept, ktorý umožňuje používateľom  prístup k týmto službám  z ľubovoľného  miesta a v ľubovoľnom čase,   je významným akcelerátorom zvyšujúcim  komfort používateľov pre  prístup k nim. Tam, kde bezpečnosť nemôže  byť predmetom kompromisu a kde prístup k službám vyžaduje formálnu identifikáciu používateľa,  môže mobilné eID (MeID) zohrať  významnú úlohu pre  nárast využívania týchto služieb. Mobilné eID je komplementárny koncept, ktorý spája výhody konvenčnej eID karty a mobilného  zariadenia. MeID bude slúžiť ako  prostriedok na vytvorenie alternatívneho zabezpečeného kanálu  pre prístup k elektronickým službám eGovernmentu a komerčného sektora.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným