Máme už digitálny štát na dosah? V čom pomôže digitálna ekonomika?

Ako môže digitálna ekonomika pomôcť štátu stať sa interaktívnejším, nám v rámci panelu Digitálna ekonomika na konferencii Jarná ITAPA 2021 odprezentujú tí najkompetentnejší.

Moderátorom panelu je generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radoslav Repa. Slovensko má na viac, ako iba na pasívne čakanie pokým globálne trendy digitálnej transformácie dôjdu aj k nám. Poznáme ich a vieme ich predvídať. Prečo sa nesústrediť na to, v čom môže byť Slovensko špičkou? Juraj Bárdy z Alistiq nás oboznámi so svojim pohľadom na systém a fungovanie, ale aj na víziu digitálnej ekonomiky na Slovensku. Ako to funguje v praxi pri digitalizácii podnikov a či na to máme vôbec ľudské zdroje, nám povie Mário Lelovský z ITASu. Gabriel Galgóci z Amchamu uvedie, ako pomáha umelá inteligencia v ekonomike. Je to cesta, aby bola ekonomika digitálnejšia? K tejto téme má čo povedať aj SAV a Lukáš Demovič, ktorý nám predstaví superpočítač a jeho vývoj. Slovensko už je na čele umelej inteligencie s rozsahom ľudského rozumu, tvrdí Rado Danilak z Tachyum. A čo taká kvantová ekonomika? Spoznáte ju vďaka Vladimírovi Bužekovi zo SAV. A na záver blockchain v podaní Michala Géciho z Impact Hubu. Aj vy sa môžete stať súčasťou tejto zaujímavej diskusie na ITAPA, a to 10. júna 2021 v čase 11:00 – 12:30 hod.

Digitálna ekonomika je tiež jednou z ciest ako vytvoriť digitálny štát. O ňom budeme hovoriť v paneli Digitálny štát na dosah 10. júna v čase 13:30 – 15:00 hod. Cieľom toho panelu je popísať plán na vybudovanie skutočne funkčného digitálneho štátu do konca volebného obdobia zo štyroch pohľadov. Roman Čupka z Flowmonu bude hovoriť o tom, ako zabezpečiť dostupnosť aplikácií pre digitálny štát, pričom je dôležitá nielen ich architektúra, ale aj dostupnosť a ochrana. Andrew Campbell Watson z Huawei Technologies nám predstaví nový digitálny svet a jeho realitu. Do diskusie o tom, ako to na Slovensku funguje, sa zapojí prezident ITASu Emil Fitoš a Ľubor Illek, zakladateľ Slovensko.Digital.

Hneď na tento panel nadviaže diskusia o Cloude a jeho budúcnosti, v čase 15:30 – 17:00 hod. František Baranec z Interway bude hovoriť o postavení komunitného cloudu v prostredí štátneho IT. Zodpovie otázky, ako čo je to komunitný cloud, aké sú príklady komunitného cloudu, ako ho používať a v čom sú výhody a výzvy komunitných cloudov. Prijatie cloudu a digitálna stratégia založená na dátach sú základom pre vývoj nových služieb pre občanov. Modely adopcie cloudu a možnosť zvrchovaného cloudu nám predstaví Mauro Capo z Accenture. Analytika v cloude už nie je budúcnosť. Už je tu. Viac nám povie Ivan Kasanický zo SAS Slovakia. Aký názor na cloud a jeho využitie na Slovensku má Slovensko.Digital, povie Peter Kulich, Martin Sulík z NASES a tiež Juraj Pankuch z MIRRI a zástupca zo spoločnosti Dell Technologies. 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným