Ľubor Illek

Slovensko.Digital, zakladateľ

Ľubor Illek je zakladateľom občianskeho združenia Slovensko.Digital, v ktorom aj pôsobí. Dlhodobo sa venuje dianiu v oblasti eGovernmentu, prioritne v témach riadenia údajov, elektronického podpisu, autorského práva, bezpečnosti, hodnotenia projektov eGovernmentu. Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, v ktorom sa venoval presadzovaniu ideí otvorenosti v tvorbe verejných politík, najmä v oblasti OpenData, otvorených štandardov a používaní slobodného softvéru. Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Dlhodobo pôsobil v spoločnosti Gordias v oblasti informačnej bezpečnosti. Od roku 2009 externe vyučuje na FMFI UK spoločenské aspekty informačných technológií.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným