Ľubor Illek

Slovensko.Digital

Ľubor Illek je zakladateľom občianskeho združenia Slovensko.Digital, v ktorom aj pôsobí. Dlhodobo sa venuje dianiu v oblasti eGovernmentu, prioritne v témach riadenia údajov, elektronického podpisu, autorského práva, bezpečnosti, hodnotenia projektov eGovernmentu.

Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, v ktorom sa venoval presadzovaniu ideí otvorenosti v tvorbe verejných politík, najmä v oblasti OpenData, otvorených štandardov a používaní slobodného softvéru.

Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Dlhodobo pôsobil v spoločnosti Gordias v oblasti informačnej bezpečnosti. Od roku 2009 externe vyučuje na FMFI UK spoločenské aspekty informačných technológií.

Prednášky spíkra

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky