Radoslav Repa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, poradca podpredsedu vlady pre Jednotny digitalny trh

Radoslav Repa začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec Úradu vlády Slovenskej republiky, kde neskôr pracoval ako riaditeľ oddelenia pre elektronické a sieťové služby, zameraný predovšetkým na správu siete hlavnej vládnej siete "Govnet" a Centrálny digitálny portál verejnej správy poskytujúci elektronické služby občanom a podnikom, na ktorého uvedení do používania v roku ľééž spolupúracoval. Potom pôsobil na ministerstve zahraničných vecí ako konzultant pre rozvoj firemných informačných systémov a manažér štrukturálnych fondov IKT. Od začiatku roka 2009 pracuje v stálych zastúpeniach v Bruseli ako digitálny a kybernetický atašé, obhajuje národné záujmy a rokuje so zástupcami EÚ a ostatnými členskými štátmi o dohodnutých postojoch k stratégii a legislatíve. Počas slovenského predsedníctva v Rade predsedal dvom pracovným skupinám, jednej na telekomunikáciách a informačnej spoločnosti a druhej o kybernetických otázkach. Takisto sa mu podarilo prijať silný mandát pre novovytvorenú počítačovú skupinu Rady zameranú na všetky horizontálne perspektívy vrátane právnych predpisov. Okrem iného sa pán Radoslav Repa môže podeliť o svoje skúsenosti v politikách priemyselného vlastníctva a štátnej pomoci. V súčasnosti sa zameriava na konečné spracovanie iniciatív digitálnej jednotnej trhovej stratégie.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Prednášky spíkra