Peter Kulich

Slovensko.Digital , senior konzultant
Peter Kulich sa v rámci eGovernmentu pohybuje viac ako 10 rokov. V rámci verejnej spravy pracoval ako projektový manažér, zodpovedný bol za projekt ITMS2014+. Následne pracoval v súkromnej sfére a od roku 2018 pôsobí v Slovensko.Digital ako senior konzultant pre témy - verejné obstarávanie IKT, cloud a koncept otvoreného API. V týchto témach zastupuje Slovensko.Digital aj v rámci odborných pracovných skupín pod MIRRI. Pracuje aj ako externý konzultant pre MIRRI.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Jana Bieliková, PEDAL Consulting
  Michal Číž, MIRRI
  Peter Kulich, Slovensko.Digital
  Jaroslav Lexa, Úrad pre verejné obstarávanie
  Tomas Matraia, The AdWisers 
  Vladimír Oros, Tatratender
  a ďalší pozvaní hostia
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným