Ivan Kasanický

SAS Slovakia

Ivan Kasanický získal doktorát z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky na Karlovej Univerzite v Prahe. Počas svojej kariéry pôsobil v Akadémii Vied ČR, kde sa venoval modelovaniu dopravy, modelovaniu energetickej spotreby domácností, či modelovaniu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Taktiež sa spolupodieľal na organizácií konferencie Modelling Smart Grids, ktorá sa každoročne koná v Prahe. Neskôr sa, v role vedúceho Data Science tímu startup spoločnosti, venoval vývoju pokročilých modelov potrebných pre modernú mestskú mobilitu, ako napríklad model obsadenosti parkovacích miest, alebo odhad doby počas ktorej bude zdieľaný automobil zaparkovaný na ulici. Aktuálne pôsobí ako Data Scientist v spoločnosti SAS, kde hľadá odpovede na biznisové otázky zákazníkov pomocou najmodernejších analytických metód.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Reálne prípady transformácie priemyslu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Väčšina veľkých priemyselných podnikov dnes vytvára analytické tímy, ktorých cieľom je aplikovať moderné metódy umelej inteligencie na zvýšenie efektivity svojej výroby. Prax ale ukázala, že zavádzanie podobných metód do výrobných firiem prináša často úplne iné výzvy ako je to v prípade ich využívania napríklad vo finančných spoločnostiach. Okrem nevyhnutných investícií do infraštruktúry a softvérového vybavenie, je totiž často potrebné pozmeniť aj „filozofiu“ spoločnosti. Napriek náročnosti tohto procesu, veľa výrobných firiem už dnes úspešne využíva umelú inteligenciu na efektívnejšie riadenie a sú tak lepšie pripravené na takzvanú  štvrtú priemyselnú revolúciu.  V príspevku si ukážeme príklady práve takýchto spoločností a pozrieme sa na spoločné faktory ktoré pomohli úspešnej implementácii AI do reálnej výroby.
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Peter Blaškovitš, SIEA 
  Lukáš Demovič, SAV
  Emil Fitoš, ITAS  
  Radovan Furmann, CEIT
  Ivan Kasanický, SAS Slovakia
  Peter Semančík, Resco
  Branislav Valach, Resco
   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným