Ako pokračujeme v oblasti digitálnej agendy

Podľa aktuálnych údajov sme na dobrej ceste splniť do roku 2015 95 zo 101 digitálnych cieľov. Občania a podniky v EÚ sa čoraz častejšie pripájajú na internet, viac nakupujú online a sebavedomejšie a zručnejšie sa pohybujú v oblasti IKT.

Kde sme pokročili:
Rastie pravidelné používanie internetu: počet ľudí, ktorí sa pripájajú na internet aspoň raz za týždeň, stúpol od roku 2010 zo 60 % na 72 %.

Veľký pokrok v znevýhodnených skupinách: spomedzi nezamestnaných ľudí, osôb s nízkym vzdelaním a starších obyvateľov používa internet 57 %, zatiaľ čo pred štyrmi rokmi to bolo 41 %. Pri súčasnom trende sa cieľ 60 % dosiahne ešte pred rokom 2015.
Počet osôb, ktoré nepoužívajú internet, klesol o tretinu: v EÚ sa nikdy nepripojilo na internet 20 % ľudí (o tretinu menej než pred štyrmi rokmi).

Omnoho viac ľudí nakupuje online: v súčasnosti nakupuje online 47 % občanov EÚ, čo je nárast o 10 percentuálnych bodov.  

Zostávajúce výzvy:
  • Malé podniky zaostávajú: iba 14 % podnikov s menej než 250 zamestnancami predáva online.
  • Vidiecke oblasti v Európe sú ohrozené: iba 18 % vidieckych domácností má prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.
  • Služby elektronickej verejnej správy v roku 2013 stagnovali. Používalo ich iba 42 % populácie EÚ. Pri súčasnom trende členské štáty cieľ 50 % do roku 2015 nedosiahnu.
Komisia dnes uverejnila aj 11. porovnávaciu štúdiu elektronickej verejnej správy. Zo správy vyplýva, že občania sú aj naďalej spokojnejší so súkromnými online službami (napr. elektronické bankovníctvo) než s verejnými online službami (napr. informácie o zamestnanosti).

V prílohe nájdete ako je na tom v jednotlivých oblastiach Slovensko, pripájame aj hodnotenie stavu e-governmentu.

Podrobnosti: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-609_sk.htm

Viac informácií TU.


Zdroj: Zastúpenie EK na SR


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným