Staňte sa partnerom

Peter Steinhübl

Slovensko.Digital, CEO
Peter Steinhübl je vyštudovaný právnik, ktorý sa viac ako 10 rokov venuje oblasti IT a pracovného práva. V Slovensko.Digital pôsobí od roku 2019 ako člen Správnej Rady. Je zodpovedný za daňovo - odvodovú skupinu a takisto pôsobí ako člen prezídia v žilinskom IT klastri. Od 1.4.2023 je súčasne CEO Slovensko.Digital. Vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti, nadobudol na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Venuje sa zlepšeniam v oblasti IT – definovaniu a napĺňanie potrieb zákazníka v oblasti biznisu, verejného ako aj tretieho sektora s cieľom prinášať také IT riešenia, ktoré čo najviac znižujú administratívnu náročnosť a umožňujú organizáciám ako aj jednotlivým zamestnancom zamerať svoju pozornosť na podstatné činnosti svojej práce - realizovať konkrétne a zmysluplné projekty, ktorých využívanie robí radosť ľuďom, šetrí čas, energiu a prináša úžitok.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies