Registrácia Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2024

08:00
Registrácia
09:00
Moderné regióny
9:00 – 9:15 Moderné regióny, moderná krajina
Aké sú priority vlády - ako môžeme transformovať regióny a inšpirovať sa zo zahraničia? Ako vrátiť samosprávam vážnosť, či zlepšiť schopnosť čerpania eurofondov?
 
09:15
Nové nástroje v kyberbezpečnosti
9:15 - 9:55 Nové nástroje v kyberbezpečnosti
09:15
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:15
Bruno Horta Soares, Výkonný poradca a univerzitný profesor
Využitie generatívnej AI a kyberbezpečnosť
09:55
Digitálna transformácia Estónska
9:55 - 10:15 Digitálna transformácia Estónska
09:55
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
09:55
Carmen Raal, e-Estonia Briefing Centre
e-Estónsko – za hranicami digitálnych technológií
10:15
Ako budovať štátne kapacity v digitalizácií?
10:15 - 10:30 Ako budovať štátne kapacity v digitalizácií?
Anglicko je dlhoročným lídrom v digitálnych inováciách v verejnom sektore. Pred takmer 15 rokmi stanovilo základné princípy digitálnych verejných služieb, ktoré sa dnes používajú po celom svete. Ako sa im podaril tento úspech? Ktoré faktory zohrali kľúčovú úlohu? A najmä čím sa môžeme inšpirovať na Slovensku?
10:15
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
10:15
AI vo verejnej správe
10:30 - 10:45 AI vo verejnej správe
10:30
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
10:30
10:45
Coffee-break
10:50
Nové priority slovenského eGovernmentu
11:10 - 12:10 Nové priority slovenského eGovernmentu
Ako sa mení governance a manažment projektov v rámci digitalizácie na Slovensku? Aké projekty z minulosti sú úspešne nasadené a poskytujú služby občanom či úradom? Aké sú plány ministerstva investícií na najbližšie roky? A čo musí štát zmeniť oproti minulosti aby sme zabezpečili zásadný posun v digitalizácii krajiny?
11:10
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
11:10
Ivan Ivančin, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Keynote
11:25
Emil Fitoš, ITAS
Ivan Ivančin, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vladimír Kešjar, Ministerstvo financií SR
Patrik Krauspe, Ministerstvo vnútra SR
DISKUSIA „Nové priority slovenského eGovernmentu"
11:50
Nové projekty pre eGovernment
12:10 - 12:35 Nové projekty pre eGovernment
Spoznajte pripravované a prebiehajúce projekty slovenského eGovernmentu. Odkryjte novinky, ktoré formujú digitálnu tvár verejných služieb, a objavte, ako najnovšie technológie a projekty menia spôsob, akým interagujeme so štátnymi inštitúciami.
12:10
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
12:10
Ľubomír Mindek, NASES
Modernizácia ÚPVS
12:15
Prioritné životné situácie
12:35 - 13:20 Prioritné životné situácie
12:35
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
12:35
Pavol Frič, ITAS
Miroslav Kočan, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Peter Kostolný, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
DISKUSIA "Prioritné životné situácie"
13:20
Obed
14:00
sekcia 1.1
14:00 - 14:30 Stratégia rozvoja Slovenska 3.0
Jadro slovenského eGovernmentu tvorí Slovensko.sk. Čo priniesol tento centrálny vstupný bod doteraz? Ako sa bude meniť jeho architektúra? Aké nové modely sa budú inovovať? V rámci diskusie sa účastníci budú venovať najnovším aktualizáciám, plánovaným vylepšeniam a výzvam, ktorým čelí pri integrácii nových technológií pre Slovensko.sk
14:00
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
14:00 - 15:10 Aktuálny stav a výzvy kyberbezpečnosti
14:00
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
14:10
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Aktuálna informácia o stave kybernetickej bezpečnosti v SR
14:29
Ervín Šimko, MIRRI
CyberAréna
14:40
Sekcia 2
14:30 - 15:20 Nové projekty eGovernmentu
Modernizácia štátneho IT prostredníctvom rozvoja aplikácií a elektronizácie dokladov a ich bezpečnosť.
14:30
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
15:10 - 15:50 SOC a CSIRT - sme pripravení na kybernetické útoky?
Aká je spôsobilosť Slovenska v riešení kybernetických incidentov? Máme vytvorené dostatočné kapacity? Sú u nás - reálne dostupné najmodernejšie technológie bezpečnostného monitoringu? Aký je rozdiel medzi SOC, CSIRT a CERT? Ako fungujú komerčné služby centier bezpečnostných operácií? Aké pracovné roly využíva typický SOC alebo CSIRT? A máme dostatok kvalifikovaného personálu? Aká metrika sa používa pre meranie úrovne poskytovaných služieb SOC? Kedy je v procese riešenia incidentu potrebné prizvať znalca? Tieto a mnohé iné otázky sú zvyčajne kladené v diskusiách ohľadom pripravenosti na kybernetické bezpečnostné incidenty.
15:10
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Moderuje
15:10
Vladimír Frčo, Alanata
Ferdinand Vavrík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
DISKUSIA "SOC a CSIRT - sme pripravení na kybernetické útoky?"
15:20
Sekcia 3
15:20 - 16:20 Projekty európskej interoperability
15:20
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
15:50 - 16:30 Stratégia kybernetickej bezpečnosti v štáte
Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenskej republiky ku zaručeniu kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou národnej stratégie je akčný plán ako konkrétny plán čiastkových úloh a zdrojov. Poslednú Národnú stratégiu vrátane jej akčného plánu schválila vláda Slovenskej republiky 7. januára 2021. Táto stratégia a akčný plán platia na roky 2021 až 2025. Aké sú ciele, priority a rámec riadenia na dosiahnutie týchto cieľov a aké sú priority úloh a zodpovedností orgánov verejnej moci a ďalších relevantných subjektov? Ktoré úlohy akčného plánu sú splnené a ktoré sa zatiaľ splniť nepodarilo? A bude potrebná zásadná zmena nastaveného kurzu?
15:50
Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
Moderuje
15:50
Jaroslav Ďurovka , Národné centrum kybernetickej bezpečnosti
Erik Minarovič, Ministerstvo financií SR
Juraj Rumanovský, Fortinet
Ervín Šimko, MIRRI
DISKUSIA "Stratégia kybernetickej bezpečnosti v štáte"
16:20
Coffee break
16:50
Financovanie eGovernmentu
16:50 – 17:20 Financovanie eGovernmentu
V paneli predstavíme aktuálny stav implementácie projektov PSK a K17 POO, vyhlásené výzvy a národné projekty a novinky v tejto oblasti. Otvoríme aj tému financovania iniciatív v kybernetickej bezpečnosti na úrovni EÚ a efektívnejšieho využívania finančných zdrojov. 
16:50
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Moderuje
16:50
Miriam Kováčiková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Podpora digitálneho Slovenska prostredníctvom zdrojov EÚ ako spôsob udržania kroku s modernizáciou
17:05
Rastislav Pavlík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sociálne vouchre na pripojiteľnosť
17:20
ITAPA OPEN TALK: Ako to urobiť efektívne?
17:20 – 17:50 ITAPA OPEN TALK: Ako to urobiť efektívne?
Ako efektívne investovať do eGovernmentu? Diskusia sa zameria na kľúčové aspekty finančného riadenia pri implementácii a prevádzke elektronickej verejnej správy.
17:20
Peter Balík, expert na investície
Ján Hargaš, kandidát za Progresívne Slovensko
ITAPA OPEN TALK
17:40
ITAPA OPEN TALK: Reforma verejného obstarávania IT
17:50 - 18:50 ITAPA OPEN TALK: Reforma verejného obstarávania IT
Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je posunúť Slovensko dopredu, urýchliť verejné obstarávania a odbúrať komplikácie. Môžeme skutočne očakávať priebeh obstarávania ukončený maximálne do mesiaca a určitú voľnosť pre verejných obstarávateľov? Naozaj môžeme od týchto zmien očakávať toľko potrebné zrýchlenie procesu verejného obstarávania?
17:50
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje
17:50
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Ivan Ivančin, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Peter Kubovič, Úrad verejného obstarávania SR
Diskusia "Reforma verejného obstarávania"
18:50
Čaša vína

Nastavenie súborov cookies