Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?


07:30
Registrácia účastníkov, ranná káva
08:30
Plenárka 1
8:30 - 10:30 Moderná Európa - moderné Slovensko
Diskusie o líderstve strácajú zmysel, pokiaľ štát svojím fungovaním a legislatívnym nastavením nevytvára prostredie pre naplnenie týchto ambícií, ale vo svojej podstate aj kladie prekážky. Aké postupy a opatrenia potrebujeme aplikovať do praxe, aby sa mohlo Slovensko zaradiť medzi svetovú špičku? Bude stav súčasného verejného sektora v budúcnosti oporou, alebo skôr brzdou pre úsilie niečo zmeniť? Pozrime sa na to očami tých krajín, ktorých činnosť a podnikanie je výrazne uľahčované efektivitou štátnej prevádzky, rýchlou administratívou, dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily a ďalších oblastí a odpovedzme si na otázky, ako by mal štát a proces digitalizácie smerovať, ak má Slovensko naozaj hrať v niečom prím.
08:45
Veronika Remišová, Za ľudí
Otvorenie kongresu
09:25
Matej Tóth, Olympijský víťaz v atletike
Ako sa stať najlepší na svete
09:35
Ronald Blaško, Americká obchodná komora na Slovensku
Radoslav Danilák, Tachyum
Mário Lelovský, ITAS
Veronika Remišová, Za ľudí
Anna Záhorčáková, DITEC
DISKUSIA: Prečo potrebujeme funkčný a konkurencieschopný digitálny štát?
10:30
Coffee-break
11:00
Plenárka 2
11:00 - 12:30 eGovernment ako ho nepoznáme
Už dlhé roky sa snažíme dosiahnuť stav efektívneho eGovernmentu. Zatiaľ sa to darí iba ťažko, no teraz máme novú šancu, ako byť konečne úspešní. Čo teda vieme vyťažiť z dnešného eGovernmentu a kam sa môžeme naozaj dostať v horizonte do konca volebného obdobia?
11:05
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Digitálna transformácia Slovenska
11:15
Christopher Sharrock , bývalý veľvyslanec Veľkej Británie pri OECD
Ako sa využíva data science pri budovaní digitálneho štátu
11:25
Veronika Gmiterko, Ministerstvo financií SR
Nový život e-Govermentu
11:35
Marián Puttera, Cisco Systems Slovensko
Digitalizácia v školstve trochu inak
12:00
Ján Kyselovič, Centrum vedecko-technických informácií SR
Trusted Science
11:25
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Aká revolúcia?
11:45
12:30
Obed
13:30
Sekcie poobede
13:30 - 15:00 Digitálna budúcnosť Slovenska
Nová národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Ako zabezpečiť naplnenie stratégie štátneho IT? Aké projekty prebiehajú? Aké sa plánujú? Aká je cestovná mapa spúšťania nových projektov? Back-end and front-end digitálneho štátu.

 
13:40
Lukáš Hatala, popularizátor a podporovateľ adopcie moderných digitálnych technologií
EBSI - Európska Blockchainová Infraštruktúra v SR
13:50
Roman Jaroš , DATALAN
Roman Jedinák, DATALAN
Otvárame pre vás moderný úrad
14:00
Martin Bezek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
14:10
Vladimír Bednár, Ministerstvo financií SR
Ján Bučkuliak, Úrad vlády SR
Kamil Fako, Ministerstvo vnútra SR
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Marián Marek, ITAS
DISKUSIA: Digitálna budúcnosť Slovenska
13:30 - 15:00 Reforma verejnej správy
Diskusia o zásadných otázkach verejnej správy, jej súčasnom stave a praktickej funkčnosti pre občana: Chce a potrebuje štát reformu? Majú regióny a mestá dostatok nástrojov, možností a prostriedkov na efektívny výkon politiky? Fungujú regióny a mestá optimálne? Alebo je potrebné znovu otvoriť otázku o reforme fungovania verejnej správy?
13:30
Marta Jančkárová, moderátorka
Reforma verejnej správy (úvod do témy)
13:45
Radomír Brtáň, ZMOS
Tomáš Černěnko, Ministerstvo vnútra SR
Richard Rybníček, Únia miest Slovenska
Jozef Viskupič, Trnavský samosprávny kraj
Dušan Velič, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, štátny tajomník
DISKUSIA: Reforma verejnej správy
14:55
Vladimír Volf, Bratislava m.č. Nové Mesto
IGNITE: Parkovisko nie je váš cieľ cesty
13:30 - 15:00 Gigabitové Slovensko a inovačné prístupy v budovaní sietí
Panel prinesie aktuálne informácie ohľadom napĺňania strategických materiálov Národný plán širokopásmového pripojenia a Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku zodpovednými autoritami. Európska komisia v septembri zverejnila novú Správu o fungovaní EÚ, v rámci ktorej zásadne posilnila ciele gigabitovej Európy. Čo na to Slovensko? Diskutujúci sa dotknú aj problematiky implementácie sietí 5G v našom prostredí a odhadnú inovačné trendy v mobilnom a fixnom prístupe ku konektivite v najbližších rokoch (6G, cloudové, bezpečné a nízko-energetické zelené siete, nová architektúra bázových staníc, princíp „sieť ako čip“). Panelisti budú taktiež vyzvaní, aby sa vyjadrili k čoraz silnejšiemu apelu európskych politikov k technologickej autonómii Európy z pohľadu telekomunikačnej infraštruktúry, a tiež k možným geopolitickým, ale aj dezinformačným hrozbám nových komunikačných technológií.
13:30
13:35
Milan Dado, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
Pavel Guláš, telekomunikačný expert
Marek Chovanec, Slovak Telekom
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Zsolt Komszík, ERICSSON
Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Tomáš Masár, O2 Slovakia
DISKUSIA: Gigabitové Slovensko a inovačné prístupy v budovaní sietí
15:00
Coffee-break
15:30
Sekcie poobede 2
15:30 - 17:00 Nekonečný príbeh vládneho cloudu
Spíkri tohto panelu sa budú venovať problematike komerčných cloudových služieb využívaných štátom a štátnom cloude ako takom. 
15:30
Miroslav Pikus, nezávislý konzultant
Nekonečný príbeh vládneho cloudu (úvod do témy)
15:35
15:45
Martin Blažek, Microsoft
Peter Kulich, moderátor
Pavol Maliarik, Ministerstvo vnútra SR
Tomáš Mydliar, Dell Technologies
Peter Pecserke, HPE
Mikuláš Strelecký, InterWay
Martin Sulík, NASES
DISKUSIA: Nekonečný príbeh vládneho cloudu
15:30 - 17:00 Moderné technológie pre mestá a kraje
Diskusia o riešeniach modernizácie samospráv a návrhoch, ako vybudovať skutočne efektívnu technologickú infraštruktúru do každodenného života v mestách a krajoch. Dve výzvy MIRRI, s potenciálom zmeniť život v samosprávach, predložené na stôl práve teraz.
15:30
15:45
Juraj Hošták, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Podpora inteligentného rozvoja miest a regiónov: moderné technológie a ďalšie prioritné oblasti
16:05
Michal Bróska, PosAm
Parkovanie ako digitálny zážitok
16:15
Martin Noskovič, ALAM
Heliodor Macko, Chcem smart mesto
…na východe vraj nič nie je…
16:45
Miriam Kováčiková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Moderné technológie pre mestá a kraje - digitálna infraštruktúra pre smart city
15:30 - 17:00 Kam pôjde 20 miliárd?
Čo sa v minulosti robilo dobre a čo zle? Ako nastaviť procesy tak, aby  zdroje na nové obdobie boli efektívne, rýchle a účinné? Kedy sa začne čerpať Fond obnovy a akým spôsobom. Ako je na tom EŠIF? Kedy sa dajú očakávať prvé výzvy?
15:30
Tamás Szőke, Grantexpert
Kam pôjde 20 miliárd? (úvod do témy)
15:35
Martin Hakel , Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
Mária Machajdíková, SOCIA
Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK v SR
Ján Ridzoň, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
DISKUSIA: Kam pôjde 20 miliárd?
17:00
Prestávka
18:00
Open Talk 1
18:00 - 19:30 ITAPA OPEN TALK: Ako vybudovať funkčný digitálny štát, alebo prečo by sa to teraz malo podariť?
Čo je potrebné robiť inak, aby sa naozaj podarilo vybudovať funkčný digitálny štát? Ako dosiahnuť, aby sa digitalizácia dokončila efektívne, rýchlo a s vysokou pridanou hodnotou pre používateľov a celú spoločnosť?
18:05
Pavol Frič, ITAS
Michal Géci, Úrad vlády SR
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Peter Kulich, moderátor
Martin Sůra, Atos IT Solutions and Services na Slovensku
ITAPA OPEN TALK: Ako vybudovať funkčný digitálny štát, alebo prečo by sa to teraz malo podariť?
19:30
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies