Staňte sa partnerom

Peter Balco

ATOS IT Solution and Services, Solution Design Architect
Vyštudoval odbor rádioelektrotechnika a telemetrické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. DEA diplom a PhD. obhájil na C.E.M. - CNRS Montpellier, USTL II v Francúzsku pre odbor optoelektronika a optoelektronické systémy.

Je držiteľom profesionálneho diplomu z manažmentu MBA, level 1 z Business school CUB a členom The Open University UK. Má mnohoročné skúsenosti s riadením IT a TELCO prevádzkového prostredia, ako aj s dodávkou IT a TELCO projektov pre veľké medzinárodné organizácie.

Do Atos IT Solutions and Services s.r.o. nastúpil v októbri 2018 ako solution design architect zodpovedný za cloudové riešenia a služby. Jeho úlohou je pokrývať aktivity súvisiace s portfóliom ServiceNow, ako aj IT architektúrou pre oblasť inteligentných služieb. Zameriava sa na komponenty HR, CSM, ITSM, ITOM a bezpečnosť. Je certifikovaným audítorom pre ISO9000, ISO20000, ISO27000 držiteľom certifikátov PRINCE2, ITIL, Togaf, BCM, BPM, P3O a iné.

Od roku 2012 prednáša a vedie cvičenia na Fakulte manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Vedie predmety projektový manažment (v francúzskom, anglickom a slovenskom jazyku), cloud computing, IT architektúra a inovácie založené na metodike TRIZ.
 • Atos/EVIDEN Inovačný HUB – Business Technology & Innovation Centers (BTIC)   |   Jarná ITAPA 2023
  Vedu a výskum má Atos /EVIDEN v krvi. Chcete vidieť  praktické skúsenosti s inováciami, ktoré vám pomôžu splniť vaše transformačné výzvy a podporiť podnikanie. Ponúkame Vám navštíviť šesť Atos BTIC centier v Európe, kde uvidíte nielen najnovšie technológie, ale zažijete čo môžu Atos riešenia urobiť pre váš biznis.  Váš tím môže spolupracovať s našimi odborníkmi pri navrhovaní riešení pre potreby vašej firmy.
   
  VIDEOZÁZNAM
   
 • Podniková architektúra, súbor spôsobilostí a odporúčaní na zosúladenie technologickej a podnikovej stratégie pri návrhu, realizácii a prevádzke moderných nemocníc.   |   ITAPA HEALTH & CARE 2023

  Nemocnice predstavujú živé ekosystémy, ktoré sa neustále vyvíjajú a sú intenzívne ovplyvňované blízkym alebo vzdialeným okolím. Z dôvodu potreby flexibilnej reakcie na jednotlivé podnety, dobrou praxou je využívať pri realizácii a prevádzke projektov tohoto typu princípy podnikovej architektúry. Spoločnosť Atos ponúka svoje vedomosti a praktické skúsenosti zákazníkom v tejto oblasti, tak aby pokrývali komplexne vzťahy medzi organizáciou, zainteresovanými stranami, podnikovými procesmi, ktoré sú následne podporované vhodnými IT riešeniami.

  VIDEOZÁZNAM

 • Digitálna dvojička, riešenie pre efektívnu realizáciu a prevádzkovanie inteligentných nemocníc   |   Jesenná ITAPA 2022
  Realizácia a následne prevádzkovanie inteligentnej budovy naráža na mnoho otázok a úloh už v procese jej prípravy. Poznatky z existujúcich projektov poukazujú na skutočnosť, že až pätinu rozpočtu vieme „ušetriť“ optimálnym nastavením procesného riadenia počas prípravy. Uvedomujúc si komplexnosť budovy inteligentnej nemocnice, vidíme nevyhnutnosť disponovať nástrojmi, ktoré napĺňajú tieto iniciatívy a požiadavky. BIM je nástroj podporujúci jednotlivé realizačné procesy, monitoruje míľniky, odhaľuje kolízie a tým zvyšuje kvalitu realizácie projektu. Vďaka existujúcim dátam o reálnej budove, podporuje energetickú úspornosť, komfort pre užívateľov ako aj optimálne a efektívne prevádzkovanie.

  VIDEOZÁZNAM
 • Riadenie zmien v procese digitálnej transformácie organizácie   |   Jarná ITAPA 2022
  Digitálna transformácia je pre každú  organizáciu výzva, no na druhej strane  aj množina rizík, ktoré sú identifikované pred alebo v jej procese.
  Aby modernizácia, transformácia dopadla  úspešne, respektíve  bez vážnych problémov je potrebné okrem samotnej transformovanej organizácie zahrnúť do programu/projektu aj jej klientov, ktorí potrebujú pochopiť víziu transformovanej organizácie, pridanú hodnotu zmeny ako aj procesy a nástroje ktoré budú jej súčasťou. Spoločnosť Atos disponuje metodikou, ktorá je praxou overená a pomáha organizáciám pri napĺňaní ich transformačných cieľov.

  VIDEOZÁZNAM
   
 • Ako sa rodí digitálna nemocnica, na začiatku je Blueprint   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Budovanie inteligentných, digitálnych nemocníc má svoje špecifiká a vyžaduje široké spektrum znalostí a skúsenosti. Spoločnosť ATOS patrí k tým, ktorá so svojimi strategickými partnermi poskytuje služby  pri budovaní takýchto objektov. Nakoľko ide o náročný proces, na úvod je potrebné vytvoriť Blueprint, dokument ktorý je kľúčový pre ďalšie manažérske rozhodovania. Obsahom príspevku, bude prezentácia  ATOS metodológie tvorby Blueprint -u digitálnych nemocníc.

  VIDEOZÁZNAM
 • Projektovo orientované vzdelávanie   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Aj oblasť vzdelávania prechádza modernými zmenami. Inovácie vychádzajú z pochopenia úzkych súvislostí medzi obsahom vzdelávania, spôsobom vyučovania a prepojenia vedomostí s praxou. Vzdelávanie inovujú aj IT technológie. Aká je ich úloha? Ako môžu moderné technológie vo vzdelávaní uľahčiť mladým absolventom nájsť uplatnenie na trhu práce? 


  Anotácia:
  Inovácie vo  vzdelávaní a ich hodnoteniu smerujú od toho "čo sa má učiť" k tomu "čo má byť absolventmi zvládnuté". V rámci  takejto zmeny  je samozrejme potrebné pochopiť ako podať obsah, teda "ako sa má učiť" (ako sa má uľahčiť získavanie poznatkov a zručností a schopnosť ich používať v praxi). Zmyslom prístupu je zlepšovanie dosahovaných výsledkov vzdelávania prostredníctvom projektovo založeného vyučovania, ktoré je považované za účinný prostriedok na vytváranie pridanej hodnoty k vzdelávaniu pre študentov, učiteľov a v konečnom dôsledku predovšetkým pre zamestnávateľov absolventov.
   


   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies