Staňte sa partnerom

Podniková architektúra, súbor spôsobilostí a odporúčaní na zosúladenie technologickej a podnikovej stratégie pri návrhu, realizácii a prevádzke moderných nemocníc.

/ Prednáška

Nemocnice predstavujú živé ekosystémy, ktoré sa neustále vyvíjajú a sú intenzívne ovplyvňované blízkym alebo vzdialeným okolím. Z dôvodu potreby flexibilnej reakcie na jednotlivé podnety, dobrou praxou je využívať pri realizácii a prevádzke projektov tohoto typu princípy podnikovej architektúry. Spoločnosť Atos ponúka svoje vedomosti a praktické skúsenosti zákazníkom v tejto oblasti, tak aby pokrývali komplexne vzťahy medzi organizáciou, zainteresovanými stranami, podnikovými procesmi, ktoré sú následne podporované vhodnými IT riešeniami.

VIDEOZÁZNAM

Peter Balco

ATOS IT Solution and Services
Vyštudoval odbor rádioelektrotechnika a telemetrické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. DEA diplom a PhD. obhájil na C.E.M. - CNRS Montpellier, USTL II v Francúzsku pre odbor optoelektronika a optoelektronické systémy. Je držiteľom profesionálneho diplomu z manažmentu MBA, level 1 z Business school CUB a členom The Open University UK. Má mnohoročné skúsenosti s riadením IT a TELCO prevádzkového prostredia, ako aj s dodávkou IT a TELCO projektov pre veľké medzinárodné organizácie. Do Atos IT Solutions and Services s.r.o. nastúpil v októbri 2018 ako solution design architect zodpovedný za cloudové riešenia a služby. Jeho úlohou je pokrývať aktivity súvisiace s portfóliom ServiceNow, ak…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným