Staňte sa partnerom

Marek Kalavský

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Členstvo v stavovských organizáciách:
–    Slovenská advokátska komora (od decembra 2008)

Súčasné zamestnanie:
–    advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie De minimis, spol. s r. o.

Priebeh zamestnaní a pôsobení:


2010 - dnes    De Minimis, spol. s r. o. - advokát, spoločník a konateľ
2010 - 2012    Úrad vlády SR - Člen legislatívnej rady vlády SR
2008 - 2010    Procházka & partners, spol. s r. o. - advokát, spoločník a konateľ
2007 - 2008    JUDr. Radoslav Procházka – advokát
2005 - 2006    Úrad vlády SR - Riaditeľ Odboru boja proti korupcii
2005 - 2006    Úrad vlády SR - Člen legislatívnej rady vlády SR
2004 – 2005    Ministerstvo spravodlivosti SR - Poradca ministra spravodlivosti pre legislatívu
2000 - 2004    Úrad vlády SR - Sekcia vládnej legislatívy
 • Zákon o eGovermente – čo sa podarilo a čo nie úplne   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prednáška je venovaná novo - prijatému zákonu o e-Governmente, najmä z pohľadu jeho praktického použitia v oblasti elektronizácie procesov a služieb verejnej správy v SR. Súčasťou príspevku je stručný prehľad procesu tvorby návrhu zákona a body, o ktorých sa pri jeho tvorbe najviac diskutovalo.  Pozornosť je venovaná aj k ozrejmeniu dôvodov vybraných textácií zákona.

 • Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  V súčasnosti prebieha široká diskusia k pripravovanému návrhu Zákona o elektronickom výkone verejnej moc, ktorý pripravuje a predkladá Ministerstvo financií SR. Vyjadruje sa k nemu množstvo jednotlivcov aj profesných organizácií. Cieľom prezentácie je iný pohľad na pripravovaný zákon – vysvetlenie aké ciele boli pri návrhu zákona sledované a  prečo je zákon navrhovaný v jednotlivých častiach zverejneným spôsobom.

  Prednášatelia boli členovia pracovnej skupiny MF SR, ktorá návrh zákona pripravovala. Preto budú prezentovať nielen základné časti návrhu zákona, ale aj širší kontext a dôvody predkladaných návrhov, ako aj vysvetlia dopad a dôsledky prijatia zákona na existujúci stav.
 • Vytváranie legislatívnych podmienok pre eGovernment   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Legislatíva je kľúčový predpoklad pre budovanie eGovernment prostredia. V súčasnosti však mnohé riešenia sú budované skôr technicky, bez zodpovedajúceho legislatívneho zabezpečenia. Preto je ich praktické nasadzovanie v mnohých prípadoch otázne. Prednáška identifikuje najvýznamnejšie problémy v oblasti legislatívy. Pozornosť je venovaná pripravovanému zákonu o elektronickej verejnej správe, ktorý rieši mnohé z existujúcich legislatívnych problémov a obsahuje mnohé návrhy, ktoré sú revolučnou zmenou v oblasti chápania elektronickej komunikácie a činnosti orgánov verejnej správy. Je venovaná aj ďalším krokom, ktoré po prijatí tohto zákona bude potrebné v oblasti legislatívy vykonať.
 • Sú naše zákony pripravené na eGovernment?   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  Prednáška bude rozdelená na niekoľko častí:

  1. Legislatíva a jej význam
  2. Procesy a požiadavky na legislatívne zabezpečenie
  3. Na čom môžeme stavať - čo sa podarilo
  4. Čo nás ešte čaká
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies