Vytváranie legislatívnych podmienok pre eGovernment

/ Keynote
Legislatíva je kľúčový predpoklad pre budovanie eGovernment prostredia. V súčasnosti však mnohé riešenia sú budované skôr technicky, bez zodpovedajúceho legislatívneho zabezpečenia. Preto je ich praktické nasadzovanie v mnohých prípadoch otázne. Prednáška identifikuje najvýznamnejšie problémy v oblasti legislatívy. Pozornosť je venovaná pripravovanému zákonu o elektronickej verejnej správe, ktorý rieši mnohé z existujúcich legislatívnych problémov a obsahuje mnohé návrhy, ktoré sú revolučnou zmenou v oblasti chápania elektronickej komunikácie a činnosti orgánov verejnej správy. Je venovaná aj ďalším krokom, ktoré po prijatí tohto zákona bude potrebné v oblasti legislatívy vykonať.
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným