Staňte sa partnerom

Vytváranie legislatívnych podmienok pre eGovernment

/ Keynote
Legislatíva je kľúčový predpoklad pre budovanie eGovernment prostredia. V súčasnosti však mnohé riešenia sú budované skôr technicky, bez zodpovedajúceho legislatívneho zabezpečenia. Preto je ich praktické nasadzovanie v mnohých prípadoch otázne. Prednáška identifikuje najvýznamnejšie problémy v oblasti legislatívy. Pozornosť je venovaná pripravovanému zákonu o elektronickej verejnej správe, ktorý rieši mnohé z existujúcich legislatívnych problémov a obsahuje mnohé návrhy, ktoré sú revolučnou zmenou v oblasti chápania elektronickej komunikácie a činnosti orgánov verejnej správy. Je venovaná aj ďalším krokom, ktoré po prijatí tohto zákona bude potrebné v oblasti legislatívy vykonať.

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Kalavský

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Členstvo v stavovských organizáciách: –    Slovenská advokátska komora (od decembra 2008) Súčasné zamestnanie: –    advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie De minimis, spol. s r. o. Priebeh zamestnaní a pôsobení: 2010 - dnes    De Minimis, spol. s r. o. - advokát, spoločník a konateľ 2010 - 2012    Úrad vlády SR - Člen legislatívnej rady vlády SR 2008 - 2010    Procházka & partners, spol. s r. o. - advokát, spoločník a konateľ 2007 - 2008    JUDr. Radoslav Procházka – advokát 2005 - 2006    Úrad vlády SR - Riaditeľ Odboru boja proti korupcii 2005 - 2006    Úrad vlády SR - Člen legislatívnej rady vlády SR 2004 – 2005    Ministerstvo spravodlivosti SR - Poradca ministra spravodlivosti pre legislatívu 2000 - …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies