Zákon o eGovermente – čo sa podarilo a čo nie úplne

/ Keynote
Prednáška je venovaná novo - prijatému zákonu o e-Governmente, najmä z pohľadu jeho praktického použitia v oblasti elektronizácie procesov a služieb verejnej správy v SR. Súčasťou príspevku je stručný prehľad procesu tvorby návrhu zákona a body, o ktorých sa pri jeho tvorbe najviac diskutovalo.  Pozornosť je venovaná aj k ozrejmeniu dôvodov vybraných textácií zákona.

Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným