Staňte sa partnerom

Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci

/ Keynote
V súčasnosti prebieha široká diskusia k pripravovanému návrhu Zákona o elektronickom výkone verejnej moc, ktorý pripravuje a predkladá Ministerstvo financií SR. Vyjadruje sa k nemu množstvo jednotlivcov aj profesných organizácií. Cieľom prezentácie je iný pohľad na pripravovaný zákon – vysvetlenie aké ciele boli pri návrhu zákona sledované a  prečo je zákon navrhovaný v jednotlivých častiach zverejneným spôsobom.

Prednášatelia boli členovia pracovnej skupiny MF SR, ktorá návrh zákona pripravovala. Preto budú prezentovať nielen základné časti návrhu zákona, ale aj širší kontext a dôvody predkladaných návrhov, ako aj vysvetlia dopad a dôsledky prijatia zákona na existujúci stav.

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Hochmann

Ministerstvo financií SR
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1981 pracoval v Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, ako projektant el. sietí. Od roku 1983 pôsobil na pracoviskách Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde po atestáciách I. a II. stupňa pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník biomatematického laboratória v Centre fyziologických vied SAV. Jeho činnosť bola orientovaná na vývoj a konštrukciu elektronických meracích zariadení v oblasti experimentálnych meraní v biofyzike a medicíne na báze počítačovej techniky a ich aplikáciu v praxi. Od roku 1995 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcii justičnej informatiky a štatistiky ako vedúci pracovník a administrátor VT, od roku 2005 bol ri…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Kalavský

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Členstvo v stavovských organizáciách: –    Slovenská advokátska komora (od decembra 2008) Súčasné zamestnanie: –    advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie De minimis, spol. s r. o. Priebeh zamestnaní a pôsobení: 2010 - dnes    De Minimis, spol. s r. o. - advokát, spoločník a konateľ 2010 - 2012    Úrad vlády SR - Člen legislatívnej rady vlády SR 2008 - 2010    Procházka & partners, spol. s r. o. - advokát, spoločník a konateľ 2007 - 2008    JUDr. Radoslav Procházka – advokát 2005 - 2006    Úrad vlády SR - Riaditeľ Odboru boja proti korupcii 2005 - 2006    Úrad vlády SR - Člen legislatívnej rady vlády SR 2004 – 2005    Ministerstvo spravodlivosti SR - Poradca ministra spravodlivosti pre legislatívu 2000 - …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies