Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci

/ Keynote
V súčasnosti prebieha široká diskusia k pripravovanému návrhu Zákona o elektronickom výkone verejnej moc, ktorý pripravuje a predkladá Ministerstvo financií SR. Vyjadruje sa k nemu množstvo jednotlivcov aj profesných organizácií. Cieľom prezentácie je iný pohľad na pripravovaný zákon – vysvetlenie aké ciele boli pri návrhu zákona sledované a  prečo je zákon navrhovaný v jednotlivých častiach zverejneným spôsobom.

Prednášatelia boli členovia pracovnej skupiny MF SR, ktorá návrh zákona pripravovala. Preto budú prezentovať nielen základné časti návrhu zákona, ale aj širší kontext a dôvody predkladaných návrhov, ako aj vysvetlia dopad a dôsledky prijatia zákona na existujúci stav.
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným