Digitalizáciou k lepšej zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta

/ Prednáška
Existencia veľkého počtu dát v zdravotníctve prináša kritickú skupinu tých, ktoré sú kľúčové. Tie následne zjednodušujú prácu zdravotníkom a súčasne zlepšujú zdravotnú starostlivosť. Tak ako je to napríklad v prípade elektronickej preskripcie.

Inovatívne služby a digitalizácia odomkli možnosti poskytovania efektívnejšej a cielenej zdravotnej starostlivosti. Služby s pridanou hodnotou v prospech pacienta a s cieľom zvyšovania kvality a efektivity sú tým správnym nástrojom pre znižovanie nákladov a zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Čo sa deje, keď lekár zadá do systému informáciu? Napríklad, ak predpíše recept s liekom, nastane zdanlivo jednoduchý presun informácie do centrálneho úložiska. Tá je potom dostupná v lekárni. Jednoduchosť je však len zdanlivá, pretože cestou sa táto informácia dostane na mnoho miest, kde je spracovaná a najmä skontrolovaná a vyhodnotená. Toto sa samozrejme uskutoční elektronicky a automatizovane. Použijú sa pri tom okrem iného aj expertné systémy a mnoho ďalších kontrolných mechanizmov. Výsledkom je – efektívnejšie použitie zdrojov na bezpečnejšiu liečbu liekmi. Akonáhle sa tento benefit stal všeobecne známy, a to najmä medzi lekármi, elektronická preskripcia pokryla VIAC AKO 90% všetkých receptov.

Videozáznam
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným