Staňte sa partnerom

DISKUSIA

/ Prednáška

Michal Kaliňák

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Michal Kaliňák je vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V minulosti pôsobil ako hovorca, tajomník rady expertov a neskôr ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. V ZMOS pôsobil od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu mesta Prešov a tiež vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou v Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Bol asistentom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poradcom a hovorcom podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, riaditeľom komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a poradcom štátneho tajomníka Min…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Fiľa

Národné podnikateľské centrum Nitra v gescii Slovak Business Agency
Milan FIĽA je dlhoročným projektovým manažérom a biznis konzultantom v oblasti rozvojových, investičných, vzdelávacích a R&D&I projektov. Pôsobí ako hlavný koordinátor Národného podnikateľského centra (NPC) Nitra v gescii Slovak Business Agency (SBA), konzultant v spoločnosti FLASH Consulting, s.r.o., a tiež ako pedagóg na Ústave ekonomiky a manažmentu UKF v Nitre. Je členom pracovných skupín zameraných na regionálny rozvoj, podporu inovácií a podnikania v meste Nitra a Nitrianskom samosprávnom kraji. Pracoval v spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o. a Elektrotechnickom klastri – západné Slovensko ako projektový manažér a odborník na stratégie a rozvoj ľudských zdrojov. Následne tiež vo vedúcej odbornej pozícii na Centre …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Ridzoň

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ján Ridzoň je generálnym riaditeľom sekcie Program Slovensko 2021 – 2027 na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Počas jeho pôsobenia na tejto pracovnej pozícii bol schválený Program Slovensko 2021 – 2027, ktorý predstavuje dôležitý investičný nástroj EÚ a SR s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 15,5 miliardy EUR. Predtým takmer šesť rokov pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, kde sa venoval primárne rozpočtovým záležitostiam EÚ, vyjednávaniu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 a krízového rozpočtu plánu obnovy NextGenerationEU. Predtým pracoval 10 rokov na Ministerstve financií SR, kde zastával pozíciu riaditeľa odboru európskych záležitostí. Vyštudoval hospodá…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lenka Gabrhelová

Úrad vlády SR
Ing. Lenka Gabrhelová, PhD. v súčasnosti pracuje ako generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky, kde predtým pôsobila aj ako riaditeľka Metodicko-právneho odboru. Pred nástupom na Úrad vlády viedla odbor Metodicko-právny Sekcie Plánu obnovy na Ministerstve financií Slovenskej republiky, kde tiež pôsobila ako vedúca Oddelenia metodiky medzinárodných zdrojov v rámci Sekcie auditu a kontroly. Vo verejnej správe a v oblasti finančných prostriedkov z Európskej únie pôsobí od roku 2005. Je absolventkou odboru Verejná ekonomika a správa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ukončila aj PhD. štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies