Staňte sa partnerom

Ján Ridzoň

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Generálny riaditeľ sekcie Program Slovensko 2021 - 2027
Ján Ridzoň je generálnym riaditeľom sekcie Program Slovensko 2021 – 2027 na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Počas jeho pôsobenia na tejto pracovnej pozícii bol schválený Program Slovensko 2021 – 2027, ktorý predstavuje dôležitý investičný nástroj EÚ a SR s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 15,5 miliardy EUR.

Predtým takmer šesť rokov pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, kde sa venoval primárne rozpočtovým záležitostiam EÚ, vyjednávaniu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 a krízového rozpočtu plánu obnovy NextGenerationEU. Predtým pracoval 10 rokov na Ministerstve financií SR, kde zastával pozíciu riaditeľa odboru európskych záležitostí. Vyštudoval hospodársku politiku na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a politológiu na Fakulte politických vied Univerzity Mateja Bela.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies