Ján Ridzoň

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, poverený riadením Sekcie Operačný program Slovensko
Ján Ridzoň je poverený riadením Sekcie Operačný program Slovensko na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predtým takmer šesť rokov pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, kde sa venoval primárne rozpočtovým záležitostiam EÚ, vyjednávaniu viacročného finančného rámca EU na roky 2021-2027 a krízového rozpočtu EU na roky 2021-2021. Predtým pracoval 10 rokov na Ministerstve financií SR, kde zastával pozíciu riaditeľa odboru európskych záležitostí. Vyštudoval hospodársku politiku na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave a politológiu na Fakulte politických vied Univerzity Mateja Bela.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným