Staňte sa partnerom

Milan Fiľa

Národné podnikateľské centrum Nitra v gescii Slovak Business Agency , hlavný koordinátor
Milan FIĽA je dlhoročným projektovým manažérom a biznis konzultantom v oblasti rozvojových, investičných, vzdelávacích a R&D&I projektov.

Pôsobí ako hlavný koordinátor Národného podnikateľského centra (NPC) Nitra v gescii Slovak Business Agency (SBA), konzultant v spoločnosti FLASH Consulting, s.r.o., a tiež ako pedagóg na Ústave ekonomiky a manažmentu UKF v Nitre. Je členom pracovných skupín zameraných na regionálny rozvoj, podporu inovácií a podnikania v meste Nitra a Nitrianskom samosprávnom kraji.

Pracoval v spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o. a Elektrotechnickom klastri – západné Slovensko ako projektový manažér a odborník na stratégie a rozvoj ľudských zdrojov. Následne tiež vo vedúcej odbornej pozícii na Centre vedecko-technických informácií SR.  Riadil a kooperoval na množstve podnikových, národných, i medzinárodných projektov, tvorbe analytických a strategických materiálov pre viaceré centrálne štátne inštitúcie, samosprávne kraje, i mestá a obce zamerané najmä na oblasti inovácií, podpory podnikania, klastrových politík  a odborného vzdelávania. V rokoch 2014 – 2015 zastával pozíciu Odborného garanta a predsedu Expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry. Pôsobil aj ako hlavný celoslovenský koordinátor pre Národné podnikateľské centrá v regiónoch v gescii SBA v čase ich vytvárania.
Vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v špecializácii Financie, kde v roku 2010 získal tiež doktorát (PhD.) v odbore Ekonomika a manažment podniku. Zároveň je od roku 2018 habilitovaným docentom v odbore Ekonomika a manažment podniku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a od roku 2021 posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Je autorom / spoluautorom vyše 90 vedeckých a odborných publikácií a držiteľ Six Sigma Green Belt certifikátu.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies