Staňte sa partnerom

Ignite session: Web 3.0 sémantické mapy – inovatívny nástroj pre verejnú správu a vzdelávanie

/ Prednáška
Podstatou sémantickej mapy ako Web 3.0 technológie je zmapovanie, pomenovanie, klasifikácia a adresácia všetkého dôležitého, čo sa nachádza v dokumentoch, webovom sídlach, sociálnych sieťach a spojenie do jedného celku. Sémantická mapa vizualizovaná vo forme stromu poskytuje transformáciu informácií do vedomostí a ich rýchle, efektívne vyhľadávanie.

Ukážky sémantických máp vo forme stromov nájdete na https://knowww.eu/
Príkladom väčšej sémantickej mapy je transformácia 21 dokumentov Plánu obnovy a stability. Ak v nich chcete nájsť napr. všetko investíciách do digitálnych technológií, je to časovo náročná činnosť. V sémantickom strome máte odpoveď do 3 sekúnd.

Môžete si to vyskúšať:
Strom: https://knowww.eu/search-tree?t=6089677692d8dc0008615f59
reťazec na vyhľadávanie: inv dig 3.2

Videozáznam

Michal Danilák

Lewik
RNDr. Michal Danilák je zakladateľom a riaditeľom f. Lewik, ktorá sa venuje vývoju a nasadzovaniu inovatívnych Web 3.0 aplikácií pre verejnú správu aj vzdelávanie. Verejne prístupnou je aplikácia Knowww (Knowledge on World Wide Web) poskytujúca sémantické stromy vytvorené zo slovenských, európskych a medzinárodných regulačných dokumentov, vzdelávacích materiálov. Má 30 ročné skúsenosti v práci pre verejnú správu v oblasti informačnej bezpečnosti a zabezpečovaní súladu s legislatívou, elektronizácie zdravotníctva, je senior konzultantom pre oblasť Lepšej regulácie a posudzovania vplyvov. Prístupy k využitiu sémantických stromov  prezentoval aj v rámci EÚ Datathon a  workshopov organizovaných EÚ inštitúciami.    
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies