Staňte sa partnerom

Michal Danilák

Lewik, zakladateľ a riaditeľ
RNDr. Michal Danilák je zakladateľom a riaditeľom f. Lewik, ktorá sa venuje vývoju a nasadzovaniu inovatívnych Web 3.0 aplikácií pre verejnú správu aj vzdelávanie. Verejne prístupnou je aplikácia Knowww (Knowledge on World Wide Web) poskytujúca sémantické stromy vytvorené zo slovenských, európskych a medzinárodných regulačných dokumentov, vzdelávacích materiálov.

Má 30 ročné skúsenosti v práci pre verejnú správu v oblasti informačnej bezpečnosti a zabezpečovaní súladu s legislatívou, elektronizácie zdravotníctva, je senior konzultantom pre oblasť Lepšej regulácie a posudzovania vplyvov. Prístupy k využitiu sémantických stromov  prezentoval aj v rámci EÚ Datathon a  workshopov organizovaných EÚ inštitúciami.  

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies