Staňte sa partnerom

Roman Varga

DÔVERA zdravotná poisťovňa, manažér kybernetickej bezpečnosti
V Dôvere zastrešuje oblasť kybernetickej bezpečnosti. Predkladá vedeniu spoločnosti návrhy na zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zastrešuje ochranu informačných aktív organizácie implementáciou a riadením procesov kybernetickej bezpečnosti. Koncepčne riadi kybernetickú bezpečnosť organizácie. Zastrešuje reakciu na bezpečnostné incidenty a navrhuje nápravné opatrenia. Plánuje rozvoj kyber vzdelávania a testovania zamestnancov na aktuálne bezpečnostné hrozby. Plánuje a zastrešuje testovanie zraniteľností IS a IT služieb organizácie. Audituje kľúčových dodávateľov IS a sprostredkovateľov v zmysle GDPR. Spolupracuje na zlepšení sektorovej úrovni kyber bezpečnosti.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies