Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Nebojte sa oznamovania zraniteľností a nebráňte sa takéto oznámenie prijať

/ Prednáška
DISKUSIA
Pavol Capek, Národné centrum zdravotníckych informácií
Tomáš Suchý, právny expert
Roman Varga, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Tomáš Zaťko, expert na informačnú bezpečnosť

VIDEOZÁZNAM

 

Roman Varga

DÔVERA zdravotná poisťovňa
V Dôvere zastrešuje oblasť kybernetickej bezpečnosti. Predkladá vedeniu spoločnosti návrhy na zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zastrešuje ochranu informačných aktív organizácie implementáciou a riadením procesov kybernetickej bezpečnosti. Koncepčne riadi kybernetickú bezpečnosť organizácie. Zastrešuje reakciu na bezpečnostné incidenty a navrhuje nápravné opatrenia. Plánuje rozvoj kyber vzdelávania a testovania zamestnancov na aktuálne bezpečnostné hrozby. Plánuje a zastrešuje testovanie zraniteľností IS a IT služieb organizácie. Audituje kľúčových dodávateľov IS a sprostredkovateľov v zmysle GDPR. Spolupracuje na zlepšení sektorovej úrovni kyber bezpečnosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Capek

Národné centrum zdravotníckych informácií
Pavol Capek je absolvent Elektrotechnickej fakulty v Bratislave, odbor Mikroelektronika. Po prvých pracovných skúsenostiach nastúpil v roku 1995 do IBM Slovensko ako manažér oddelenia osobných počítačov. V IBM pracoval takmer 12 rokov, v rámci Slovenska zastával rôzne riadiace pozície, v zahraničí nadnárodné funkcie v oblasti produktov, predaja, marketingu, finančného riadenia a operatívy. Po ukončení práce v IBM nastúpil do EMC ako Generálny riaditeľ pre Slovensko. Od roku 2010 pracoval v rôznych funkciách v štátnej a komerčnej sfére, medzi najzaujímavejšie pozície patrili technický riaditeľ Slovenskej Televízie, CIO v Univerzitnej nemocnici Bratislava alebo na Ministerstve Kultúry SR. V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ NCZI.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Zaťko

Citadelo
Tomáš hackol banku, v ktorej máte peniaze. Nebojte sa - na strane tých dobrých. S platnou zmluvou a s cieľom pomôcť. Svoj hackerský talent objavil ešte v detstve. Prvý program napísal ako osemročný. V dospelosti povýšil hobby na podnikanie. Má viac ako pätnásť rokov odbornej praxe v oblasti IT bezpečnosti. Pomáha spoločnostiam od veľkých finančných inštitúcií až po odvetvie priemyslu. Zabezpečenie vašej firmy je Tomášova vášeň. Je hacker bojujúci na vašej strane.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Suchý

Advokátska kancelária SUCHÝ & PARTNERS
JUDr. Tomáš Suchý, PhD. ukončil v roku 2006 vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde o dva roky neskôr vykonal rigoróznu skúšku v odbore právo. V roku 2018 absolvoval dizertačnú skúšku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  V rokoch 2011-2015 bol členom Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2015-2020 bol členom Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu. Od roku 2018 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre občianskeho a pracovného práva a Katedre medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným