Staňte sa partnerom

Peter Blaškovitš

Národná vodíková asociácia Slovenska, Člen výkonného výboru

Je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Zastával rôzne významné pozície ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Pôsobil v mnohých poradných orgánoch ako napríklad v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bol členom monitorovacieho výboru pre operačný program Kvalita životného prostredia. Bol tiež členom výkonného výboru TAFTIE (európskej siete inovačných agentúr). Je spoluautorom národnej vodíkovej stratégie, ktorú prijala vláda SR. Reformoval výrazným spôsobom systém príspevkov na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý prispel k zlepšeniu a efektívnejšiemu čerpaniu fondov EÚ a cielenejšej podpore domácností. Jeho najväčším celoslovenským úspechom je nasadenie a rozbehnutie systému elektronického zdravotníctva a to najmä elektronickej preskripcie, ktorá patrí medzi najmodrenejšie služby aj v prostredí štátov EU.

Je držiteľom ocenenia Technickej univerzity v Košiciach za prínos pre rozvoj strojárstva a budovania strojníckej fakulty. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) viedol od júna 2020 do jesene 2022. SIEA zastrešuje široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pred nástupom do agentúry štyri roky pôsobil ako generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pod jeho vedením sa sfunkčnili a spustili rozsiahly projekt eZdravie, ktorý je základom pre elektronické zdravotníctvo. Za projekt prevzal cenu ITAPA 2019 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska. V rokoch 2012 až 2016 pôsobil ako člen predstavenstva Slovenskej pošty. V minulosti tiež pôsobil ako riaditeľ pre stratégiu a Deputy CEO telekomunikačného operátora v Kuvajte a v UAE. V roku 1996 začínal ako IT konzultant a manažér na Slovensku ale aj v Rakúsku a Austrálii. Je absolventom MTF STU v Trnave v odbore aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies