Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Digitálna transformácia priemyslu"

/ Prednáška

Peter Blaškovitš

Národná vodíková asociácia Slovenska
Je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Zastával rôzne významné pozície ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Pôsobil v mnohých poradných orgánoch ako napríklad v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bol členom monitorovacieho výboru pre operačný program Kvalita životného prostredia. Bol tiež členom výkonného výboru TAFTIE (európskej siete inovačných agentúr). Je spoluautorom národnej vodíkovej stratégie, ktorú prijala vláda SR. Reformoval výrazným spôsobom systém príspevkov na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý prispel k zlepšeniu a efektívnejšiemu čerpaniu fondov EÚ a cielenejšej podpore domácností. Jeho najväčším celoslovenským úspechom je nasadenie a rozbehnutie systému elektronick…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Johannes Hunschofsky

EIT Manufacturing East
Hannes Hunschofsky má viac ako 40 rokov skúseností ako vrcholový manažér v nadnárodných výrobných spoločnostiach v Severnej Amerike, Európe a Ázii, je vizionárom v oblasti transformácie a skúseným členom správnych rád, ktorý úspešne realizuje stratégie týkajúce sa firmného ozdravenia, zlepšení a rozvoja, zakladania nových podnikov, integrácie akvizícií a reorganizácií. Počas svojej kariéry Hannes Hunschofsky pôsobil ako generálny /prevádzkový /výkonný riaditeľ/prezident/exekutívny viceprezident vo významných globálnych výrobných spoločnostiach v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Je medzinárodným rečníkom v oblasti vedenia ľudí, výrobnej či obchodnej stratégie a už viac ako desať rokov prednáša o vedení ľudí. Jeho články a príspevky boli p…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Polák

SCDI
V roku 1989 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte STU s interdisciplinárnym zameraním na aplikovanú elektroniku a robotiku. Jeden rok postgraduálneho štúdia sa venoval štúdiu expertného systému s cieľom merania technologických aspektov konštrukcie. Aplikoval energiu ako univerzálne meranie vzhľadom na technologickú hodnotu konštrukcie. Je tiež spolumajiteľom (so svojim otcom a bratom) patentu na výbušné tvarovanie kovov. Patent bol použitý pri stavbe fontány na Námestí slobody v Bratislave. Potom sa pustil do budovania malých a stredných obchodných spoločností.  Začínal v firme Tecton ako programátor - pre nich programoval interný ERP systém. Po dvoch rokoch chcel profesionálnejšiu prácu. Jeho ďalšou prácou bol manažér predaja v spol…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Klamo

Priemyselný inovačný klaster
Je členom správnej rady Priemyselného inovačného klastra a tiež Slovenského centra digitálnych inovácií. Zároveň pôsobí ako riaditeľ pre výskum a vývoj IP servis s.r.o. Jeho doménou je vývoj softvéru pre meraciu a riadiacu techniku, vývoj nových technológií riadenia či príprava výskumných projektových zámerov pre súkromné spoločnosti. Zaoberá sa konzultáciami pri príprave výskumných stratégií. Pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa a podpredsedu predstavenstva Výskumného ústavu zváračského a aj ako vedúci oddelenia Výskumu a vývoja v Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. Bol členom Rady vlády SR pre výskum a inovácie či prezídia AZZZ, skúsenosti získal napríklad aj v Rade Úradu jadrového dozoru SR, či v Rade Výskumnej agentúry. Má dlh…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným