Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Digitálna stratégia slovenského zdravotníctva"

/ Prednáška

Peter Lukáč

Národné centrum zdravotníckych informácií
Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácii Peter Lukáč sa do svojho nástupu na NCZI venoval informatizácii verejného sektora, pričom sa zameriaval na projektový manažment, konsolidáciu procesov a optimalizáciu výdavkov ako aj výskum a inovácie. Pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva, v Pôdohospodárskej platobnej agentúre či na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V rámci svojho pôsobenia na NCZI pracuje na dokončení úplnej transformácie inštitúciu na procesne orientovaného lídra s proklientskym prístupom k orgánom štátnej a verejnej správy, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj občanom prostredníctvom rozvoja elektronických služieb zdravotníctva.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Blaškovitš

Národná vodíková asociácia Slovenska
Je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Zastával rôzne významné pozície ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Pôsobil v mnohých poradných orgánoch ako napríklad v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bol členom monitorovacieho výboru pre operačný program Kvalita životného prostredia. Bol tiež členom výkonného výboru TAFTIE (európskej siete inovačných agentúr). Je spoluautorom národnej vodíkovej stratégie, ktorú prijala vláda SR. Reformoval výrazným spôsobom systém príspevkov na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý prispel k zlepšeniu a efektívnejšiemu čerpaniu fondov EÚ a cielenejšej podpore domácností. Jeho najväčším celoslovenským úspechom je nasadenie a rozbehnutie systému elektronick…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Richard Strapko

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Vrcholový manažment ľudí a firiem je súčasťou jeho profesionálneho života viac ako 20 rokov. Stál v čele tímov medzinárodných spoločností ING Nationale Nederlanden, poisťovni Allianz alebo v poisťovni Aegon. Aktuálne všetky svoje skúsenosti v oblasti finančných služieb a poisťovníctva venuje najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku, vo VšZP. Spolu so svojim tímom poisťovňu mení na modernú spoločnosť, ktorá udáva trendy na trhu verejného zdravotného poistenia. Pracuje na tom, aby sa VšZP stala synonymom dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, inovatívnych liečebných postupov, najnovších technológií a ľudskosti. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Jasenčak

Východoslovenský onkologický ústav
absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 11 rokov je vedúci fyzik vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach v zdravotníctve pracuje 18 rokov má skúsenosti zo zahraničných študijných pobytov v Rakúsku, Nemecku, Českej republike a Poľsku bol, a je, spolu-koordinátorom viacerých projektov pre zlepšenie plánovania rádioterapie na Slovensku v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni je člen autorského tímu pre štandardné operačné postupy v rádioterapii člen výboru Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie konzultant Ministerstva zdravotníctva SR v projekte Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie prednáša na Univerzite P…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies