Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Energetická kríza dnes a zajtra"

/ Prednáška
Je energetická kríza spôsobená iba konfliktom na Ukrajine? Ako je možné ju riešiť okamžite tzv. krátkodobými opatreniami a aké sú dlhodobé opatrenia na to aby sme boli ako Európa odolná voči nedostatku energetických komodít aj dom budúcna. Čo tak nové zdroje energie?
 
MICHAL CHUDÝ, ITAS: "Inteligentné IT riešenia v energetike nám prinesú zníženie nákladov na energie bez veľkých investícií do infraštruktúry. Vďaka takýmto riešeniam môže byť naša elektrina zelenšia, lacnejšia a menej závislá od fosílnych palív z pochádzajúcich z krajín agresívnych voči svojim susedom."

PETER BALÁŽ, HUAWEI: "Ako rýchlo a efektívne znížiť závislosť od verejného zdroja elektriny a zároveň prispieť k zeleným záväzkom.“
 
Peter Blaškovitš, Národná vodíková asociácia
Martin Dudák, SPP
Michal Chudý, ITAS
Peter Baláž, HUAWEI
Martin Dudák, SPP

VIDEOZÁZNAM

Peter Blaškovitš

Národná vodíková asociácia Slovenska
Je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Zastával rôzne významné pozície ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Pôsobil v mnohých poradných orgánoch ako napríklad v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bol členom monitorovacieho výboru pre operačný program Kvalita životného prostredia. Bol tiež členom výkonného výboru TAFTIE (európskej siete inovačných agentúr). Je spoluautorom národnej vodíkovej stratégie, ktorú prijala vláda SR. Reformoval výrazným spôsobom systém príspevkov na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý prispel k zlepšeniu a efektívnejšiemu čerpaniu fondov EÚ a cielenejšej podpore domácností. Jeho najväčším celoslovenským úspechom je nasadenie a rozbehnutie systému elektronick…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Chudý

ITAS
Držiteľ titulu PhD. z technickej fyziky. Je doživotným členom Clare Hall College na Univerzite v Cambridge. Má viac ako 13 rokov výskumných skúseností v doménach ako jadrová fyzika, termojadrová fúzia, supravodivosť, energetická efektívnosť a modelovanie energetických sietí. V minulosti pôsobil v renomovaných výskumných inštitúciách ako JINR Dubna, CERN, Univerzita v Cambridge a technická Univerzita vo Viedni. Od roku 2017 sa intenzívne venuje komercializácii svojho výskumu v oblasti energetiky, konkrétne agregácii flexibility a riadeniu virtuálnych elektrární. Je spoluzakladateľom spoločnosti Powerex, ktorá sa na EÚ a USA ktorá sa venuje inteligentným riešeniam v energetike ako agregátor. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Baláž

HUAWEI
V Huawei Technologies pracuje od roku 2013, kde pôsobil na rôznych pracovných pozíciach. V roku 2020 bol menovaný do pozície vice-directora pre divíziu delivery and service, kde má na starosti manažovanie a development  projektov na Slovensku. V súčastnosti sa zameriava na rozvoj projektov v oblasti obnovitelných zdrojov energie a to nie len v IKT segmente, ale aj v segmente energetických služieb v priemyslenom sektore.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Dudák

SPP
Martin Dudák je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT. Od roku 2019 pracuje ako riaditeľ odboru riadenia transakcií a stratégie SPP a zároveň je zástupcom riaditeľa Divízie rozvoja podnikania. Má dlhodobé skúsenosti z fúzií, akvizícií, riadenia kľúčových poradenských a privatizačných projektov, ktoré získal počas svojho dlhoročného pôsobenia v bankovom sektore. Pracoval tiež v Slovenskej akadémii vied v Ústave technickej kybernetiky.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným