Staňte sa partnerom

DISKUSIA (súčasťou prezentačných vstupov)

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Peter Blaškovitš, SIEA 
Lukáš Demovič, SAV
Emil Fitoš, ITAS  
Radovan Furmann, CEIT
Ivan Kasanický, SAS Slovakia
Peter Semančík, Resco
Branislav Valach, Resco
 

Emil Fitoš

ITAS
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Branislav Valach

Resco
Branislav Valach je skúsený obchodný zástupca, ktorý v Rescu pôsobí už od roku 2011. Za tých 8 rokov mohol sledovať postupný vývoj klasického chápania CRM pre obchodníkov až do podoby, v akej ho Resco vyvíja dnes – ako komplexný systém manažmentu vzťahov a procesov v celej firemnej škále. Momentálne má na starosť prezentáciu projektu Lepšia obec – softvérového riešenia pre smart mestá.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Kasanický

SAS Slovakia
Ivan Kasanický získal doktorát z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky na Karlovej Univerzite v Prahe. Počas svojej kariéry pôsobil v Akadémii Vied ČR, kde sa venoval modelovaniu dopravy, modelovaniu energetickej spotreby domácností, či modelovaniu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Taktiež sa spolupodieľal na organizácií konferencie Modelling Smart Grids, ktorá sa každoročne koná v Prahe. Neskôr sa, v role vedúceho Data Science tímu startup spoločnosti, venoval vývoju pokročilých modelov potrebných pre modernú mestskú mobilitu, ako napríklad model obsadenosti parkovacích miest, alebo odhad doby počas ktorej bude zdieľaný automobil zaparkovaný na ulici. Aktuálne pôsobí ako Data Scientist v spoločnosti SAS, kde hľadá…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Semančík

Resco
Peter Semančík pracuje ako Business Development Manager pre strednú a východnú Európu. Jeho poslaním je šíriť myšlienku a osvetu v rámci možností ako Resco technológia a Resco riešenia dokážu pomáhať a vyriešiť problémy jednotlivých spoločností, ktoré vyhľadávajú efektivitu a optimalizáciu podnikových procesov.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Radovan Furmann

CEIT
Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov. V spoločnosti CEIT riadi rozsiahle projekty s využitím najpokrokovejších technológií Digitálneho a Virtuálneho podniku a ich prenesenie do praxe v priemyselných podnikoch. Venuje sa výskumno-vývojovým aktivitám v oblasti inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou technologického konceptu Factory Twin.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lukáš Demovič

Slovenská akadémia vied
Lukáš Demovič vyštudoval chemickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK, kde sa venoval výskumu vlastností atómov a malých molekúl pomocou počítačových simulácií. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľ Centra spoločných činností SAV, ktoré sa okrem iných aktivít venuje aj prevádzke najvýkonnejších superpočítačových zariadení určených pre široké akademické využitie. V rámci projektu EuroCC zastrešuje táto organizácia aj aktivity Národného kompetenčného centra pre vysokovýkonné výpočty, cez ktoré poskytuje široký rozsah bezplatných služieb (vzdelávanie, konzultácie, prístup k výpočtového výkonu) nielen pre akademickú sféru a verejnú správu, ale aj malé a stredné podniky na Slovensku.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Blaškovitš

Národná vodíková asociácia Slovenska
Je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Zastával rôzne významné pozície ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Pôsobil v mnohých poradných orgánoch ako napríklad v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bol členom monitorovacieho výboru pre operačný program Kvalita životného prostredia. Bol tiež členom výkonného výboru TAFTIE (európskej siete inovačných agentúr). Je spoluautorom národnej vodíkovej stratégie, ktorú prijala vláda SR. Reformoval výrazným spôsobom systém príspevkov na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý prispel k zlepšeniu a efektívnejšiemu čerpaniu fondov EÚ a cielenejšej podpore domácností. Jeho najväčším celoslovenským úspechom je nasadenie a rozbehnutie systému elektronick…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies