Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Richard Sulík, podpredseda vlády SR pre ekonomiku a minister hospodárstva SR
Peter Blaškovitš, SIEA
Lukáš Demovič, SAV
Emil Fitoš, ITAS
Eva Stejskalová, Microstep

Videozáznam
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Emil Fitoš

SCDI
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Richard Sulík

SASKA
Richard Sulík, minister hospodárstva SR, predseda strany Sloboda a Solidarita, bývalý europoslanec. Pôsobil ako poradca ministrov financií Ivana Mikloša (2002–2003) a Jána Počiatka (2006–2007). V roku 2004 dva roky šéfoval spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., ktorá je vo vlastníctve mesta Bratislava. Od roku 2005 do roku 2006 bol poradcom ministerky sociálnych vecí, práce a rodiny. Ako europoslanec pôsobil v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov. Liberál, ktorému záleží na tejto krajine. Chce spraviť všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Je presvedčený, že naša krajina na to má. Skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak sa podarí spravovať veci verejné lepšie, bude tu radosť žiť.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Eva Stejskalová

MICROSTEP
Spoluzakladateľka a v súčasnosti výkonná riaditeľka inovatívnej slovenskej firmy MicroStep, ktorá sa venuje výskumu, vývoju a výrobe CNC centier na delenie materiálu laserom, plazmou a vodným lúčom. Stroje firmy MicroStep slúžia v 55 krajinách sveta na výrobu lodí, žeriavov, banských výstuží, tlakových nádob a mnohých iných produktov. Eva Stejskalová je spolu s Alexandrom Vargom držiteľkou titulu EY Podnikateľ roka 2014. Ako členka Horizont2020 strategickej skupiny na vysokej úrovni pre priemyselné technológie bola súčasťou poradného orgánu Európskej komisie v oblasti priemyselnej transformácie, kľúčových podporných technológií a inovačných stratégií. Venuje sa najmä uplatneniu digitálnych technológií vo výrobnom priemysle.      
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lukáš Demovič

Slovenská akadémia vied
Lukáš Demovič vyštudoval chemickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK, kde sa venoval výskumu vlastností atómov a malých molekúl pomocou počítačových simulácií. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľ Centra spoločných činností SAV, ktoré sa okrem iných aktivít venuje aj prevádzke najvýkonnejších superpočítačových zariadení určených pre široké akademické využitie. V rámci projektu EuroCC zastrešuje táto organizácia aj aktivity Národného kompetenčného centra pre vysokovýkonné výpočty, cez ktoré poskytuje široký rozsah bezplatných služieb (vzdelávanie, konzultácie, prístup k výpočtového výkonu) nielen pre akademickú sféru a verejnú správu, ale aj malé a stredné podniky na Slovensku.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Blaškovitš

Národná vodíková asociácia Slovenska
Je členom výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Zastával rôzne významné pozície ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Pôsobil v mnohých poradných orgánoch ako napríklad v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bol členom monitorovacieho výboru pre operačný program Kvalita životného prostredia. Bol tiež členom výkonného výboru TAFTIE (európskej siete inovačných agentúr). Je spoluautorom národnej vodíkovej stratégie, ktorú prijala vláda SR. Reformoval výrazným spôsobom systém príspevkov na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý prispel k zlepšeniu a efektívnejšiemu čerpaniu fondov EÚ a cielenejšej podpore domácností. Jeho najväčším celoslovenským úspechom je nasadenie a rozbehnutie systému elektronick…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným